İdiopathic palmoplantar filiform hyperkeratosis succesfully treated with systemic isotretinoin [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 119-121 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.34466  

İdiopathic palmoplantar filiform hyperkeratosis succesfully treated with systemic isotretinoin

Selma Korkmaz1, İjlal Erturan1, Başak Filiz1, Nermin Karahan2, İbrahim Metin Çiriş2, Mehmet Yıldırım2
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Isparta, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Isparta, Turkey

Filiform hyperkeratosis is a disease that often involves the palmoplantar region and rarely can involve other parts of the body. It is usually associated with malignancies or systemic diseases, but rarely it can also occur as idiopathic. An 18-year-old woman was admitted to our clinic with the complaints of dermatological skin extensions on her hands and feet for 6 months. She stated that there was no contact of any chemical agent and did not receive any topical or systemic treatment for these complaints. The patient was otherwise healthy and her past medical history and family history were non‐contributory. The systemic examination was evaluated as normal. In dermatologic examination, painful, filiform papules were observed in both palmoplantar regions. Hyperkeratosis and focal regular acanthosis was detected in the skin biopsy from the palmar region of the patient. There was no individual with a similar lesion in in her family, and no pathological findings were found in biochemistry, hemogram and tumor markers. Patient was evaluated as idiopathic palmoplantar filiform like hyperkeratosis with these findings and 20 mg/day isotretinoin treatment was started. It was observed that the lesions almost completely retreat after 2 months of treatment.

Keywords: Idiopathic, filiform, hyperkeratosis


Sistemik isotretinoin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen idiyopatik palmoplantar filiform hiperkeratozis

Selma Korkmaz1, İjlal Erturan1, Başak Filiz1, Nermin Karahan2, İbrahim Metin Çiriş2, Mehmet Yıldırım2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ananbilim Dalı, Isparta,Türkiye

Filiform hiperkeratoz özellikle palmoplantar tutulum yapan ve nadiren vücudun diğer bölgelerini de tutabilen bir hastalıktır. Genellikle maligniteler veya sistemik hastalıklar ile birlikte görülmekte olup nadiren idiyopatik olarak da gelişebilmektedir. On sekiz yaşında kadın hasta 6 aydır el ve ayaklarında dikensi karakterde deri uzantıları ile kliniğimize başvurdu. Öncesinde herhangi bir kontakt madde temasının olmadığını, bu şikayetlerine yönelik herhangi bir topikal veya sistemik tedavi almadığını ifade etti. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Sistem muayenesi normal olarak değerlendirildi. Dermatolojik muayenesinde; bilateral palmoplantar bölgede yaygın filiform karakterde hassas papüller izlendi. Hastanın palmar bölgesindeki lezyondan alınan deri biyopsisinde; yüzeyde hiperkeratoz, fokal regüler akantoz gösteren epidermis görüldü. Bu olguda ailesinde benzer lezyonu olan birey yoktu ve yapılan radyolojik incelemelerinde, biyokimya, hemogram ve tümör belirteçlerinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. Böylece hasta edinsel idiyopatik palmoplantar filiform hiperkeratoz olarak değerlendirildi ve 20 mg/gün isotretinoin tedavisi başlandı. Tedaviden 2 ay sonra lezyonlarda tama yakın gerileme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik, filiform, hiperkeratoz


Selma Korkmaz, İjlal Erturan, Başak Filiz, Nermin Karahan, İbrahim Metin Çiriş, Mehmet Yıldırım. İdiopathic palmoplantar filiform hyperkeratosis succesfully treated with systemic isotretinoin. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(3): 119-121

Corresponding Author: Selma Korkmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar