Annular elastolytic giant cell granuloma: Case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 101-104

Annular elastolytic giant cell granuloma: Case report

Aysun Aktürk1, Nilgün Bilen1, Metin Yavuz1, Kürşat D. Yıldız2, Rebiay Kıran1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojianabilim Dalı, Kocaeli, Turkey

Annuler elastolytic giant cell granuloma (AEGCG) is a rare dermatosis which is characterized by phagocytosis of elastic fibres in dermis histopathologically. It is seen mostly in women as annular plaques located in skin areas exposed to sunlight. Fifty-five year-old female patient, presented to our department with annular plaques that developed on her face. She was diagnosed as AEGCG based on her clinical appearance, histopathological and laboratory findings after exclusion of lupus vulgaris and sarcoidosis. A moderate response in lesions was observed after 9 month with chloroquine phosphate treatment. We have presented our case in order to emphasize the necessity for remembering AEGCG in the differantial diagnoses of granulomatous dermatoses representing itself with annular lesions.

Keywords: Annuler elastolytic giant cell granuloma, Granuloma annulare, Sarcoidosis


Anüler elastolitik dev hücreli granülom: Olgu sunumu

Aysun Aktürk1, Nilgün Bilen1, Metin Yavuz1, Kürşat D. Yıldız2, Rebiay Kıran1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojianabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Anüler elastolitik dev hücreli granülom histopatolojik olarak dermisteki elastik liflerin fagositozuyla karakterize, nadir bir dermatozdur. Genellikle kadınlarda güneşe maruz kalan deri bölgelerinde anüler plaklarla kendini gösterir. Ellibeş yaşında kadın hasta, yüzünde ortaya çıkan anüler plaklarla bölümümüze başvurdu. Klinik görünüm, histopatolojik bulgular ve laboratuar bulguları ile olguda lupus vulgaris ve sarkoidoz dışlanarak anüler elastolitik dev hücreli granülom (AEDHG) tanısı konuldu. Dokuz ay süreyle klorokin fosfat tedavisi ile lezyonlarda orta düzeyde gerileme sağlandı. AEDHG’un anüler lezyonlarla kendini gösteren granülomatoz dermatozların ayırıcı tanısında akla gelmesi gerektiğini vurgulamak için olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anüler elastolitik dev hücreli granülom, granüloma anulare, sarkoidoz


Aysun Aktürk, Nilgün Bilen, Metin Yavuz, Kürşat D. Yıldız, Rebiay Kıran. Annular elastolytic giant cell granuloma: Case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 101-104

Corresponding Author: Aysun Aktürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar