Male breast cancer (Case report) [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 117-119

Male breast cancer (Case report)

Süleyman Alıcı1, Mustafa Kösem2, Ömer Çalka3, Çetin Kotan4, Rıdvan Mercan5

In this report, a 65 year-old man diagnosed as breast cancer with lung metastasis is presented. The patient was misdiagnosed as infection many times for the previous 4 years. Although breast cancer is rare in males, the importance of biopsy and histopathologic examination in nonhealed infiltrative skin lesions of male breast, is emphasized.

Keywords: Male breast cancer, skin involvement


Erkek meme karsinomu (olgu sunumu)

Süleyman Alıcı1, Mustafa Kösem2, Ömer Çalka3, Çetin Kotan4, Rıdvan Mercan5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Bu yazıda akciğer metastazı ile birlikte meme kanseri tanısı alan 65 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Hastanın 4 yıl önce ortaya çıkan meme lezyonu, bu sürede farklı hekim ve merkezlerce pek çok kez infeksiyon tanısı alarak izlenmiştir. Erkeklerde meme kanseri nadir olmakla birlikte, erkek memesinde gelişen ve iyileşmeyen deri lezyonlarında erken tanı için biyopsi ve histopatolojik tetkik yapılmasının önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkek meme kanseri, deri tutulumu


Süleyman Alıcı, Mustafa Kösem, Ömer Çalka, Çetin Kotan, Rıdvan Mercan. Male breast cancer (Case report). Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 117-119


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar