Mini clinical evaluation exercise in undergraduate dermatovenereology education: an experience of University of Pamukkale, Medical Faculty [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 54-58 | DOI: 10.4274/turkderm.36043  

Mini clinical evaluation exercise in undergraduate dermatovenereology education: an experience of University of Pamukkale, Medical Faculty

Şeniz Ergin1, Serdar Özdemir2, Akile Sarıoğlu Büke3, Cüneyt Orhan Kara4, Nida Kaçar1
1Department Of Dermatovenereology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department Of Medical Education, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department Of Pediaric Surgery, Pamukkale University, Denizli, Turkey
4Department Of Otorhinolaryngology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Background and Design: Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) is being widely used in medical education and is a reliable and valid method for the assessment of residents’ competency in medical interviewing, physical examination, humanistic qualities/professionalism, clinical judgment, counseling skills, organization, and efficiency. In order to enhance formative evaluation methods in our faculty, we planned to apply the method to students on dermatovenereology training.
Materials and Methods: The Mini-CEX was performed by residents to 42 medical students. At first, 5 residents were evaluated by a faculty member with Mini-CEX and were informed about their application-oriented evaluator roles. The students were informed prior to conducting the assessment. Standard Mini-CEX form was used for the assessment. The participants were rated in 7 competencies and each was rated using a 9-point Likert scale. At the end of each encounter, students and evaluators rated their satisfaction with Mini-CEX using a 9-point Likert scale. Student’s t-test and one-way ANOVA were used for statistical analysis. Student feedback was evaluated with “grounded theory”.
Results: A total of 50 assessments, 44 in outpatient and 6 in inpatient clinic, were performed. Satisfaction with the Mini-CEX was rated by the evaluators and the students as 7,16 and 7,98, respectively. There was no significant difference between the evaluators in terms of student satisfaction. Average time spent on observing the encounter and in giving feedback was 16.5 and 6.5 minutes, respectively. There was no significant difference between assessors in terms of time spent observing and giving feedback. Average scores of assessed clinical competencies were between 4,28 and 8,14. The highest scores were reported on humanistic qualities/ professionalism whereas the lowest were reported on clinical judgment skills.
Discussion: According to our data, we believe that Mini-CEX may be used as an assessment tool in medical education. However, further researches should be carried out by different observers for Mini-CEX to be a part of medical education program.

Keywords: Medical education, assessment, mini clinical evaluation exercise


Mezuniyet öncesi dermatoveneroloji eğitiminde mini klinik değerlendirme uygulaması: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin deneyimi

Şeniz Ergin1, Serdar Özdemir2, Akile Sarıoğlu Büke3, Cüneyt Orhan Kara4, Nida Kaçar1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Mini Klinik Değerlendirme, tıp eğitiminde öğrencinin tıbbi görüşme, fizik muayene, insani yaklaşım/profesyonellik, klinik karar verme, danışmanlık, organize ve etkin olabilme becerilerinin değerlendirildiği, dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme yöntemidir. Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitiminde uygulanan biçimlendirici değerlendirme yöntemlerini zenginleştirmek amacıyla, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan öğrencilere, bu değerlendirme yönteminin uygulanması planlandı.
Gereç ve Yöntemler: Mini Klinik Değerlendirme, 42 tıp fakültesi öğrencisine asistan hekimler tarafından uygulandı. Öncelikle, 5 asistan hekim Mini Klinik Değerlendirme ile bir öğretim üyesi tarafından değerlendirildi ve uygulamaya yönelik değerlendirici rolleri konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, değerlendirme öncesinde uygulama hakkında bilgilendirildi. Değerlendirmelerde standart Mini Klinik Değerlendirme formu kullanıldı. Klinik beceriler, 7 yeterlik alanında 9’lu likert ölçeği ile skorlandı. Uygulamanın sonunda, öğrenciler ve değerlendiriciler, Mini Klinik Değerlendirme uygulaması ile ilgili memnuniyetlerini formda bulunan 9’lu likert ölçeği üzerinden derecelendirdiler. İstatistiksel analiz için student t-test ve one-way anova yöntemleri kullanıldı. Öğrenci geri bildirimleri “grounded theory” ile değerlendirildi.
Bulgular: Dermatoloji servisinde 6, poliklinikte 44 olmak üzere toplam 50 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya yönelik olarak değerlendirici memnuniyeti ortalama 7,16 öğrenci memnuniyeti ise 7,98 olarak belirlendi. Öğrenci memnuniyeti açısından değerlendiriciler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Uygulamada gözlem süreci ortalama 16,5 dakika, geri bildirim süreci ortalama 6,5 dakika olarak belirlendi. Gözlem ve geri bildirim süreleri açısından değerlendiriciler arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Klinik yeterlik puanlarının ortalamaları 4,28 ile 8,14 arasında bulundu. En yüksek puanlar insani yaklaşım/profesyonellik, en düşük puanlar ise klinik karar verme becerisi alanında kaydedildi.
Sonuç: Verilerimiz ışığında, Mini Klinik Değerlendirme uygulamasının Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Tıp eğitimi programında yer edinebilmesi için farklı gözlemciler tarafından yürütülecek çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, sınav, mini klinik değerlendirme


Şeniz Ergin, Serdar Özdemir, Akile Sarıoğlu Büke, Cüneyt Orhan Kara, Nida Kaçar. Mini clinical evaluation exercise in undergraduate dermatovenereology education: an experience of University of Pamukkale, Medical Faculty. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 54-58

Corresponding Author: Şeniz Ergin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar