A case of cutaneous necrotizing vasculitis with severe prognosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 131-134

A case of cutaneous necrotizing vasculitis with severe prognosis

Pınar Yüksel Başak1, Vahide Baysal1, Çağnur Özcanlı1, Özden Çandır2

Cutaneous necrotizing vasculitis occurs due to inflammation and necrosis of small vessels. Several infections, drugs and chronic diseases can be implicated while the reason may be uncertain in some cases. A case of severe cutaneous necrotizing vasculitis resulted in amputation of the finger due to necrotizing lesions is presented.

Keywords: Cutaneous necrotizing vasculitis, diagnosis.


Ciddi seyirli bir kutanöz nekrotizan vaskülit olgusu

Pınar Yüksel Başak1, Vahide Baysal1, Çağnur Özcanlı1, Özden Çandır2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Kutanöz nekrotizan vaskülit küçük çaplı damarların inflamasyon ve nekrozu sonucu oluşur. Enfeksiyonlar, ilaçlar ve kronik hastalıklar sorumlu olabileceği gibi bilinmeyen sebeplerle de ortaya çıkabilir. Nekrotizan lezyonların yol açtığı parmak amputasyonuyla sonlanan şiddetli bir kutanöz nekrotizan vaskülit olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz nekrotizan vaskülit, tanı


Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal, Çağnur Özcanlı, Özden Çandır. A case of cutaneous necrotizing vasculitis with severe prognosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 131-134


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar