The evaluation of oral and genital mucosal involvement in patients with cutaneous lichen planus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 100-103

The evaluation of oral and genital mucosal involvement in patients with cutaneous lichen planus

Ayfer Bankaoğlu1, Gonca Gökdemir1, İlknur Kıvanç Altunay1, Adem Köşlü1

Background and design: Lichen planus is an inflammatory disease of the skin which may involve mucous membranes. Prevalance of the mucosal involvement besides cutaneous lesions have not been significantly reported up to this time in previous studies in the literature. Methods: For this purpose, sixty-eight patients were examined between November 2000 and June 2002 for the presences of their coincidental oral and genital mucosal lesions in our clinic. Results: Forty one of the patients were women (%60,2) and 27 of were men (%39,8). Twenty eight of patients (%41,2) were detected as with oral mucosal involvement in out of 68 and 21 of the patients (%30,9) were suffering from lichenoid genital lesions. All the patients with oral mucosal involvement were found to be asymptomatic as %60 of men and %45,4 of women with genital lesions had no complaints.
Conclusion: It was seem to be so important to examine all patients with cutaneous lichen planus for coincidental mucosal involvement as majority of our patients with mucosal lichenoid lesions were asymptomatic.

Keywords: Lichen planus, mucosal involvement, oral lichen planus, vulvar lichen planus


Kutanöz liken planuslu hastalarda oral ve dış genital mukoza tutulumu

Ayfer Bankaoğlu1, Gonca Gökdemir1, İlknur Kıvanç Altunay1, Adem Köşlü1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Liken planus, toplumda sık görülen ve mukozaları etkileyebilen inflamatuar bir deri hastalığıdır. Literatürde kutanöz tutulumla birlikte mukozal tutulum sıklığına dair veriler yeterli bulunmamaktadır. Bu birlikteliği araştırmak amacıyla yaptığımız çalışmaya Kasım 2000- Haziran 2002 tarihleri arasında kliniğimize başvuran, klinik ve histopatolojik olarak kutanöz liken planus tanısı konulan 41 kadın (%60.2), 27 erkek (%39.7), toplam 68 hasta alındı. Hastalar oral ve dış genital mukoza tutulumu yönünden araştırıldı. Çalışmaya alınan 68 kişilik hasta grubunda oral mukoza tutulumu 28 (%41.2) ve dış genital mukoza tutulumu 21 hastada (%30.9) saptandı. Oral mukoza tutulumu olan hastaların tamamının ve genital mukoza tutulumu olan erkek hastaların %60'ının, kadın hastaların %45,4'ünün lezyonlara bağlı herhangi bir şikayeti yoktu. Sonuç olarak; çalışmamızda mukoza tutulumu saptanan hastaların çoğunluğunun asemptomatik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum kutanöz liken planus tanısı alan tüm hastaların mukozal muayenelerinin yapılmasının önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, mukoza tutulumu, oral liken planus, vulvar liken planus


Ayfer Bankaoğlu, Gonca Gökdemir, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü. The evaluation of oral and genital mucosal involvement in patients with cutaneous lichen planus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 100-103


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar