Giant Merkel Cell Carcinoma Involving the Face [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 98-100 | DOI: 10.4274/Turkderm.37928  

Giant Merkel Cell Carcinoma Involving the Face

Savaş Yaylı1, Sibel Tuğcugil1, Köksal Alpay2, Kadriye Yıldız3, Ahmet Nebioğlu3, Sevgi Bahadır1
1Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Department Of Dermatology, Trabzon, Turkey
2Ada Hospital, Clinic Of Dermatology, Giresun, Turkey
3Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Department Of Pathology, Trabzon, Turkey

Merkel cell carcinoma is a rare, aggressive, malignant cutaneous tumor. It usually appears on the sun-exposed areas such as the head and neck in the elderly. A 72-year-old female patient was admitted to our clinic with the complaints of a big mass on her face. She described that the mass on her left cheek rapidly grew in three months. Her family and own medical history was unremarkable for skin cancers. On physical examination, there were no pathological findings except for a palpable submandibular lymphadenopathy. Dermatological examination revealed a giant tumoral lesion 9x9 cm in diameter, containing crusted and ulcerated areas on her left cheek. Histopathological examination of the specimen obtained from the lesion showed a neoplastic infiltration consisting small, atypic cells with big, round, hyperchromatic nucleus, narrow cytoplasms, and prominent nucleoulus in some areas, showing high mitotic activity. The neoplasm, which had apoptotic bodies and necrobiosis, also invaded the full thickness of the skin, and the epidermis was very thin. In immunochemistry, CK20 was strongly positive, S100 was focally positive, and EMA was positive, while synaptophysin, chromogranin, vimentin, CD3, CD20, as well as CD45, and CD99 were all negative. Based on these findings, the patient was diagnosed as having Merkel cell carcinoma. On the systemic screening for metastases, nodular lesions in the lungs compatible with metastases were detected on computed tomography. By the consultations with plastic and reconstructive surgeons and oncologists, she was accepted as inoperable and etoposide monotherapy was administered. In this report, we aimed to underline the importance of early diagnosis while presenting a case of giant Merkel cell carcinoma which shows an aggressive progression with lung metastases.

Keywords: Merkel cell carcinoma, giant, face


Yüzde Yerleşen Dev Merkel Hücreli Karsinom

Savaş Yaylı1, Sibel Tuğcugil1, Köksal Alpay2, Kadriye Yıldız3, Ahmet Nebioğlu3, Sevgi Bahadır1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Ada Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Giresun, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Merkel hücreli karsinom, nadir görülen agresif seyirli malin bir deri tümörüdür. Hastalık sıklıkla ileri yaşlarda ve baş-boyun gibi güneşe maruz kalan alanlarda ortaya çıkmaktadır. Yetmiş iki yaşında, kadın hasta yüzündeki kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Sol yanaktaki kitlenin üç ay içerisinde hızla büyüdüğünü tarifliyordu. Özgeçmişi ve aile öyküsünde deri kanserine rastlanmadı. Hastanın fizik muayenesinde sol submandibular bölgede palpabl lenfadenopati dışında patolojik bulgusu yoktu. Dermatolojik muayenesinde ise yüzde sol yanakta 9x9 cm boyutlarında üzerinde ülsere nekrotik krutlu alanlar içeren dev tümoral lezyon izlendi. Lezyondan alınan deri panç biyopsisinin histopatolojik incelenmesinde iri hiperkromatik yuvarlak çekirdekli, yer yer belirgin olmayan çekirdekçikler içeren, dar sitoplazmalı, sık mitotik aktivite gösteren küçük atipik hücrelerden oluşan neoplazm infiltrasyonu izlendi. Apopitotik cisimcikler, nekrobiyoz izlenen neoplazm derinin tüm kalınlığını invaze etmiş, epidermisi ileri derecede inceltmişti. İmmünohistokimyasal incelemede CK20 kuvvetli ve S100 fokal olmak üzere pozitif, EMA pozitif, sinaptofizin, kromogranin, vimentin ve CD3, CD20, CD45 ve CD99 negatifti. Mevcut bulgularla hastaya Merkel hücreli karsinom tanısı konuldu. Hastanın metastazlara ilişkin sistemik araştırmasında toraks tomografisinde metastaz ile uyumlu nodüler lezyonları saptandı. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve onkoloji klinikleri ile konsülte edilen hasta inoperabl kabul edilerek, etoposid monoterapisi altına alındı. Bu yazıda, akciğer metastazı ile agresif seyir gösteren dev bir Merkel hücreli karsinom olgusu sunarak erken tanının altını çizmeyi amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Merkel hücreli karsinom, dev, yüz


Savaş Yaylı, Sibel Tuğcugil, Köksal Alpay, Kadriye Yıldız, Ahmet Nebioğlu, Sevgi Bahadır. Giant Merkel Cell Carcinoma Involving the Face. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 98-100

Corresponding Author: Savaş Yaylı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar