Is the HLA B27 genotype a risc faktor for psoriatic arthritis and psoriasis vulgaris? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 131-134 | DOI: 10.4274/turkderm.46338  

Is the HLA B27 genotype a risc faktor for psoriatic arthritis and psoriasis vulgaris?

Zerrin Öğretmen1, Merve Meliha Hız2, Fatma Sılan3, Şule Koşar4, Öztürk Özdemir3
1Çanakkale 18 Mart University Faculty Of Medicin. Dep. Of Dermatology,Çanakkale Turkey
2Çanakkale 18 Mart University, Faculty Of Science And Literature,dep.of Biology,Çanakkale Turkey
3Çanakkale 18 Mart University Faculty Of Medicin.dep,of Genetic, Çanakkale, Turkey
4Çanakkale 18 Mart Üniversity Faculty Of Medicin.dep,of Radiology,Çanakkale, Turkey

Backround and Design: Psoriasis is a common inflammatory dermatological disease which may be complicated with joint involvement. It has been suggested that there is an association between HLA-B27 positivity and early onset psoriasis. The purpose of the current study was to investigate the incidence of HLA-B27 positivity in psoriasis patients with arthritis.
Materials and Methods: In a total of 96 patients with psoriasis, age of onset, family history, and Psoriasis Area and Severity Index (PASI) values were recorded. The patients were evaluated with regard to physical examination (presence of arthritis), acute phase reactants, HLA-B27 positivity and joint radiographs. Control group comprised of 100 randomly selected healthy individuals.
Results: Thirty (31.250%) patients were with psoriasis alone, 66 (68.75%) were with the findings of psoriasis and arthritis. Of the 66 patients, 17 (17.708%) were symptomatic (clinical and radiologic findings) and 49 (51.042%) subjects were asymptomatic (radiologic findings only). Nine patients (6 with psoriasis only and 3 with psoriatic arthritis) and 2 healthy controls were positive for HLA-B27.
Conclusion: To carry HLA-B27 antigen increased the risk of psoriasis with an OR of 5.06, and clinically proven psoriatic arthritis with an OR of 10.5 compared to healthy controls. These results need confirmation in a larger group of patients with the inclusion of proper positive and healthy controls.

Keywords: Psoriasis, psoriatic arthritis, HLA-B27, seronegative spondylarthropathies


HLA B27 genotipi psoriasis ve psoriatik artrit için risk faktörü müdür?

Zerrin Öğretmen1, Merve Meliha Hız2, Fatma Sılan3, Şule Koşar4, Öztürk Özdemir3
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar,Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale, Türkiye
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi,tıbbi Genetik Anabilim Dalı,Çanakkale, Türkiye
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Çanakkale, Türkiye

Giriş ve Amaç: Psoriatik artrit, çoğunlukla psoriasis ile birlikte görülen yaygın inflamatuar dermatolojik ve romatizmal bir hastalıktır. HLA B27 pozitifliğinin, çoğunlukla psoriasisin erken başlangıçlı tipi yanında, sakroileit ve spondilitle ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, psoriasis tanısı alan olgularda HLA B27 pozitifliği görülme sıklığı ve bunun artrit için risk faktörü olup olmadığı araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 96 psoriasisli hastanın; başlangıç yaşı, aile öyküsü, PAŞİ değerleri kaydedildi. Artrit açısından anamnez, fizik muayene, akut faz reaktanları ve eklem grafileri değerlendirildi. Psoriasisli hastalara ait klinik bulgular ve HLA B27 genotipleri rastgele seçilmiş 100 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Sonuç ve Tartışma: Psoriasisli hastalarımızın 30’unda(%31.250) sadece psoriasis; 66’sında ise psöriasis ve artrit bulguları saptandı. Artrit bulguları olan 66 hastamızın 49’u (%51.042) asemptomatik(sadece radyolojik bulgu +) ve 17 si (%17.708) ise semptomatikti (radyolojik ve klinik bulgu +).
HLA B27 pozitifliği psoriasisli olgularımızın 9’ unda (% 9.38)(6’ sı sadece psoriasis; 3’ ü ise klinik ve radyolojik olarak kanıtlanmış psoriatik artrit); kontrol gurubumuzun ise 2’sinde(%2.0) tespit edildi. Araştırma sonuçları sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, HLA B27 pozitifliğinin psoriasis riskini 5.0690 kat ve klinik olarak kanıtlanmış artrit riskini ise kontrol grubuna göre 10.5 kat arttırdığı gözlendi. Sonuçlarımız daha geniş hasta grupları ve sağlıklı kontroller ile doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, psoriatik artrit, HLA B27, seronegatif spondilartropati


Zerrin Öğretmen, Merve Meliha Hız, Fatma Sılan, Şule Koşar, Öztürk Özdemir. Is the HLA B27 genotype a risc faktor for psoriatic arthritis and psoriasis vulgaris?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 131-134

Corresponding Author: Zerrin Öğretmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar