A Turkish family with Clouston syndrome caused by G11R mutation in GJB6 [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 164-166 | DOI: 10.4274/turkderm.46343  

A Turkish family with Clouston syndrome caused by G11R mutation in GJB6

Zafer Yüksel1, Özden Kutlay2, Kadri Karaer3
1Medical Genetics, Women And Children Hospital, Mersin, Turkey
2Department Of Medical Genetics, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
3Intergen Genetic Diagnosis Center, Ankara, Turkey

Clouston Syndrome (CS) is an ectodermal dyplasia characterized by nail dystrophy and hair defects and inherited in an autosomal dominant trait (OMIM #129500). It is caused by the mutations in GJB6 gene which is encoding connexin 30 (Cx30), a member of connexin family and included in the structure of gap junctions serving in intercellular interactions. In the present paper, a 30-year-old mother and her 3-year-old daughter diagnosed as CS. Seven more family members were also diagnosed as CS compatible with autosomal dominant trait. The disease causing heterozygous mutation c.31G>A (p.G11R) was found by Sanger sequencing in exon 5 of GJB6. The latter mutation had been reported in several different populations yet it is reported for the first time in a Turkish family. Additionally, it is suggested that the history of cardiac conduction problems such as cardiac arrest and sinus bradycardia might be related with mutant Cx30.

Keywords: Clouston syndrome, GJB6, G11R, Cx30, Turkish, heart rate


GJB6 geninde G11R mutasyonuna sahip Clouston sendromlu bir Türk aile

Zafer Yüksel1, Özden Kutlay2, Kadri Karaer3
1Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Genetik Polikliniği, Mersin, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Intergen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Ankara, Türkiye

Clouston tırnak distrofisi ve saç tutulumu ile giden otozomal dominant geçişli bir ektodermal displazidir (OMIM #129500). Hücreler arası bağlantı görevi yapan gap junction yapısında yer alan konneksin ailesinin bir üyesi olan konneksin 30'u (Cx30) kodlayan GJB6 genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Otuz yaşında bir kadın ve üç yaşındaki kızında Clouston sendromu tanısı kondu. Aile bireyleri tarandığında otozomal dominant kalıtımla uyumlu olacak şekilde 7 bireyin daha aynı kliniğe sahip olduğu görüldü. Hastalık oluşturucu heterozigot c.31G>A (p.G11R) mutasyonu Sanger dizileme yöntemi kullanılarak GJB6 geninin 5. ekzonunda saptandı. Daha önce farklı toplumlarda Clouston sendromlu hastalarda tanımlanan bu mutasyon Türk ailede ilk kez bildirilmektedir. Ek olarak indeks olguda gözlenen kardiyak arrest ve sinüs bradikardisi gibi kardiyak ileti sorunlarının Cx30 ile ilişkisi olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Clouston sendromu, GJB6, G11R, Cx30, Türk, kalp hızı


Zafer Yüksel, Özden Kutlay, Kadri Karaer. A Turkish family with Clouston syndrome caused by G11R mutation in GJB6. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 164-166

Corresponding Author: Zafer Yüksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar