Body mass index and psoriasis area and severity index relation in Turkish psoriasis population [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 127-130 | DOI: 10.4274/turkderm.47587  

Body mass index and psoriasis area and severity index relation in Turkish psoriasis population

Dilek Bıyık Özkaya1, Nahide Onsun1, Buğçe Topukçu1, Özlem Su1, Didem Dizman1, Ömer Uysal2
1Bezmialem Vakif University Medical Faculty, Dermatovenerology Department,ıstanbul
2Bezmialem Vakif University Medical Faculty, Biostatistics And Medical İnformatics Department

Background and Design: Psoriasis is a chronic immune-mediated inflammatory disease affecting 1-3% of the general population. Recently, it has been suggested that chronic inflammation in psoriasis may cause metabolic and vascular disorders. Most of recent studies focused on the comorbidities and the mechanisms of comorbidities associated with psoriasis. Obesity may lead to cardiovascular disorders, diyabetes mellitus, hypertension, malignancies, musculoskeleteal system diseases, impaired quality of life, and death. In this study, we aimed to investigate the prevalence of obesity in patients with psoriasis and the relationship between the disease severity and body mass index (BMI) in Turkish psoriasis population.
Materials and Methods: The patients who attended the Dermatovenerology outpatient clinics at Bezmialem Vakıf University Medical Faculty between February 2007 and March 2013 were enrolled in the study. We retrospectively evaluated the medical records of the patients obtained from the PSR-TR psoriasis follow-up system.
Results: Five hundred forty-five women and 474 men were included in the study. The mean age of the female and male patients was 41.3 years, 43.3 years, respectively. The mean body mass index of the patients was 27.5 (26.7 for men and 28.2 for women). 54.6% of obese patients had a psoriasis area and severity index (PASI) score of less than 5, 20.5% had PASI scores between 5-10 and 24.8% had a PASI score of more than 10.
Conclusion: In our study, there was a poor relationship between obesity and severity of psoriasis. The prevalence of obesity in psoriasis patients was similar to that in the Turkish population.

Keywords: Psoriasis, body mass index, obesity, psoriasis area and severity index


Türk toplumunda psoriasisli hastalarda vücut kitle indeksi ve psoriasis alan şiddet indeksi ilişkisi

Dilek Bıyık Özkaya1, Nahide Onsun1, Buğçe Topukçu1, Özlem Su1, Didem Dizman1, Ömer Uysal2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul,türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Psoriasis toplumda %1-3 oranında görülen immün aracılı kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Son yıllarda, psoriasisdeki kronik inflamasyonun metabolik ve vasküler bozuklukların gelişimine neden olduğu öne sürülmekte ve çalışmalar psoriasise eşlik eden komorbiditeler ve mekanizmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Obezite kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin azalmasına ve ölümlere yol açabilmektedir. Bu çalışmada Türk toplumunda psoriasise eşlik eden komorbiditelerden obezite sıklığını, obezitede görülen inflamasyonun psoriasise ve hastalık şiddetine etkisini, vücut kitle indeksi (VKİ/ BMİ/BKİ) ile psoriasis alan şiddet indeksi (PAŞİ/PASI) değerleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Şubat 2007-Mart 2013 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, psoriasis polikliniğine başvuran hastalar alındı. Kliniğimize ait hastaların dosyaları PSR-TR hasta kayıt ve takip sisteminden retrospektif olarak tarandı.
Bulgular: Çalışmamıza 545 kadın, 474 erkek olmak üzere toplam 1019 hasta alındı. Kadın hastaların yaş ortalaması 41,3, erkek hastalarımızın yaş ortalaması 43,3’tü. Hastalarımızın VKİ ortalaması 27,5; erkeklerin ortalaması 26,7, kadınların ortalaması 28,2 olarak sonuçlandı. Hastalık şiddeti PAŞİ değerleri ölçülerek hesaplandı. PAŞİ 5’in altında olanlar hafif, 5-10 arası orta, 10’un üstünde olanlar şiddetli psoriasis olarak değerlendirildi. Obez olarak değerlendirilen psoriasisli hastaların %54,6’sında hafif şiddette psoriasis, %20,5’inde orta şiddette psoriasis, %24,8’inde şiddetli psoriasis saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda obezite ve psoriasis şiddetini zayıf ilişkili olarak saptandı. Çalışmamızda psoriasisli hastalardaki obezite oranı toplumdan farklı bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, vücut kitle indeksi, obezite, psoriasis alan şiddet indeksi


Dilek Bıyık Özkaya, Nahide Onsun, Buğçe Topukçu, Özlem Su, Didem Dizman, Ömer Uysal. Body mass index and psoriasis area and severity index relation in Turkish psoriasis population. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 127-130

Corresponding Author: Dilek Bıyık Özkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar