Evaluation of the Effects of "Millet Extract, Wheat Germ Oil, Calcium Pantothenate and L-cystine Combination" Therapy in Women with Diffuse Alopecia by Using "Digital Phototrichogram" [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 78-83 | DOI: 10.4274/turkderm.48295  

Evaluation of the Effects of "Millet Extract, Wheat Germ Oil, Calcium Pantothenate and L-cystine Combination" Therapy in Women with Diffuse Alopecia by Using "Digital Phototrichogram"

Deniz Çetinkünar1, Meltem Önder2
1Department Of Dermatology, Batman The World Private Hospital, Batman, Turkey
2Department Of Dermatology, Faculty Of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

Background and Design: In this study, we aimed to evaluate the effects of a formula composed of millet extract, wheat germ oil, calcium pantothenate and L-cystine in women with diffuse alopecia by using Digital Phototrichogram (Trichoscan).
Materials and methods: We evaluated female patients who presented to Gazi University Faculty of Medicine Department of Dermatology between January 2008 and November 2008 with the complaint of diffuse hair loss. Digital phototrichogram was performed in the frontal and occipital regions of the patients. Using this method, anagen: telogen ratios were determined. 53 female patients whose ages were between 18 and 50 and who were diagnosed as having telogen effluvium type diffuse alopecia were included in the study. The patients were given a capsule containing 140 mg millet extract, 271 mg wheat germ oil, 2 mg L-cystine and 10 mg calcium pantothenate three times a day for three months. The criteria for assessing the efficacy of the therapy included number of hair loss per day, hair pull test and digital phototrichogram.
Results: The reduction of daily average hair loss after the treatment was statistically significant. Statistically significant difference was found between the pre- and post-treatment results of the hair pull test. Before the treatment, the average anagen ratio was determined to be 69.0±11.2 in the frontal region, and 72.3±9.4 in the occipital region. After the treatment, the anagen ratio increased to 76.4±11.2 in the frontal region and to 79.9±8.6 in the occipital region. The increase in the anagen hair rate in the frontal and occipital regions after the treatment was found to be statistically significant.
Conclusion: As a result, it was found that the formula composed of millet extract, wheat germ oil, L-cystine and calcium pantothenate may be effective in the treatment of telogen effluvium. However, controlled studies including larger groups of diffuse alopecia patients and placebo groups are needed.

Keywords: Telogen effluvium, digital phototrichogram, L-cystine


Diffüz Alopesili Kadınlarda "Dijital Fototrikogram" ile "Darı Ekstresi, Buğday Tohumu Yağı, L-sistin, Kalsiyum Pantotenat" Formulasyonunun Etkisinin Değerlendirilmesi

Deniz Çetinkünar1, Meltem Önder2
1Özel Batman Dünya Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Batman, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kliniğimize başvuran telogen effluviumlu kadınlarda "Dijital Fototrikogram" (Trichoscan) ile "Darı Ekstresi, Buğday Tohumu Yağı, L-Sistin, Kalsiyum Pantotenat" formulasyonunun etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Kasım 2008 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği’ne diffüz saç dökülmesi şikayetiyle başvuran kadın hastalar değerlendirildi. Hastalara dijital fototrikogram testi frontal ve oksipital bölgelerde uygulanarak anagen ve telogen oranları saptandı. Klinik görünüm ve dijital fototrikogram sonucu telogen effluvium tipi diffüz alopesi ile uyumlu, 18-50 yaşları arasında 53 kadın hasta çalışma kapsamına alındı. Hastalara darı ekstresi 140 mg, buğday tohumu yağı 271 mg, L-sistin 2 mg, kalsiyum pantotenat 10 mg’dan oluşan kapsül günde 3x1 dozunda, 3 ay süre ile verildi. Çalışma kapsamına alınan hastaların tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesinde günlük dökülen saç sayısı, saç çekme testi ve dijital fototrikogram kriter olarak alındı.
Bulgular: İlk değerlendirmede günlük dökülen yaklaşık saç sayısı ortalaması 84,1±55,9 iken verilen 3 aylık tedaviden sonra günlük dökülen saç sayısı ortalaması 44,9±28 olarak saptandı. Hastaların tedavi sonrasında günlük dökülen ortalama saç sayısındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hastalarımızın tedavi öncesi saç çekme testi ile tedavi sonrası saç çekme testi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Tedavi öncesinde ortalama anagen değeri frontal bölgede 69,0±11,2, oksipital bölgede 72,3±9,4 olarak saptandı. Tedavi sonrasında frontal bölge anagen oranı 76,4±11,2’e, oksipital bölge anagen oranı 79,9±8,6’a yükseldi. Tedavi sonrasında frontal ve oksipital bölgede anagen oranındaki artma istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
Sonuç: Çalışmamızda “L-sistin, kalsiyum pantotenat, buğday tohumu yağı ve darı ekstresinden oluşan formulasyon”unun telogen effluvium tedavisinde etkili olduğu düşünülebilir. Ancak daha geniş alopesili hasta gruplarında plasebo kontrollü çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Telogen effluvium, dijital fototrikogram, L-sistin


Deniz Çetinkünar, Meltem Önder. Evaluation of the Effects of "Millet Extract, Wheat Germ Oil, Calcium Pantothenate and L-cystine Combination" Therapy in Women with Diffuse Alopecia by Using "Digital Phototrichogram". Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 78-83

Corresponding Author: Deniz Çetinkünar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar