Generalized Bullous Fixed Drug Eruption Associated with Cetirizine and Hydroxyzine Demonstrated by Patch Test [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 49-52 | DOI: 10.4274/turkderm.45.12  

Generalized Bullous Fixed Drug Eruption Associated with Cetirizine and Hydroxyzine Demonstrated by Patch Test

Şafak Arslan, Levent Taşlı, Nida Kaçar, Şeniz Ergin
Department Of Dermatology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Fixed drug eruption (FDE) is characterized by solitary erythematous macules, edematous plaques and bullous lesions that occur at the same place with recurrent exposure to a drug. Though more than 100 drugs have been implicated in leading to FDE, this side effect is more commonly caused by tetracyclines, sulfonamides, sulfone, penicillins, pyrazolones, barbiturates, phenolphthalein, pirazones, aspirin, oral contraceptives and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. FDE occurrence has been reported in association with cetrizine, hydroxyzine, loratadine and levocetirizine, which are widely used in the treatment of allergic diseases, such as allergic rhinitis, eczema, asthma, urticaria. Patch, intradermal skin, prick tests or oral challenge test can be performed to identify the agent responsible for FDE. A 43-year-old male patient attended our outpatient clinic with itchy and erythematous rashes with sporadic blisters, starting from dorsum of his feet and spreading to other parts of his body, following oral intake of cetirizine for allergic rhinitis. He described that his eruptions exacerbated with hydoxyzin. Patient’s history revealed that he had slightly suffered from the same cutaneous reactions one year ago, after oral administration of cetirizine. On physical examination, multiple, round, erythematoviolaceous, well-defined macules and plaques, with central blisters localized on the trunk, arms and legs were observed. Four months after the lesions regressed, patch test was performed to eight different antihistamines. The test was positive for cetirizine, levocetirizine and hydroxyzine.

Keywords: Fixed drug eruption, cetirizine, levocetirizine, hydroxyzine


Deri Yama Testiyle Doğrulanmış Setirizin ve Hidroksizin ile İlişkili Generalize Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu

Şafak Arslan, Levent Taşlı, Nida Kaçar, Şeniz Ergin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Denizli

Fiks ilaç erüpsiyonu, neden olan ilaçların tekrar eden alımları sonucunda aynı bölgelerde, genellikle soliter eritematöz parlak ya da koyu kırmızı makül, ödematöz plak ya da büllöz lezyonlar ile karakterizedir. Yüzden fazla ilaç suçlanmakla birlikte özellikle tetrasiklinler, sülfonamidler, sulfonlar, penisilinler, barbütiratlar, fenolfitolein, pirazolonlar, aspirin, oral kontraseptifler ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar sorumlu tutulmaktadır. Alerjik rinit, ekzema, astım, ürtiker gibi pek çok hastalığın tedavisinde yaygın şekilde kullanılan setirizin, hidroksizin, loratadin, levosetrizin gibi antihistaminiklere karşı da fiks ilaç erüpsiyon gelişimi bildirilmiştir. Sorumlu ajanın ortaya çıkarılmasında deri yama testi, intradermal testler, deri prick testi ya da oral uyarı testleri kullanılabilmektedir. Kırk üç yaşında erkek hasta alerjik rinit nedeniyle setirizin alımından yarım saat sonrasında ayak sırtlarından başlayarak tüm vücuda dağılan kaşıntılı yer yer su kabarcıkları içeren kızarıklıklar ile başvurdu. Döküntüleri başladıktan sonra hidroksizin kullanımıyla lezyonlarında artış olduğunu belirten hastanın öyküsünde 1 yıl önce de setirizin alımından sonra benzer yakınmalarının daha hafif bir şekilde olduğu öğrenildi. Deri bakısında vücutta yaygın eritemli, keskin sınırlı, yer yer büllöz makül ve plaklar gözlendi. Lezyonların gerilemesinden dört ay sonra sekiz farklı antihistaminikle yapılan deri yama testinde setirizin, levosetirizin ve hidroksizine karşı pozitiflik saptandı.

Anahtar Kelimeler: Fiks ilaç erüpsiyonu, setirizin, levosetirizin, hidroksizin


Şafak Arslan, Levent Taşlı, Nida Kaçar, Şeniz Ergin. Generalized Bullous Fixed Drug Eruption Associated with Cetirizine and Hydroxyzine Demonstrated by Patch Test. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 49-52

Corresponding Author: Levent Taşlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar