[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 144-146

Ord.Prof.Dr. Alfred Marchionini’nin Veda Mektubu - Prof.Marchioni'nin Anısına

Adem Köşlü1, Tuğba Rezan Ekmekçi1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar KliniğiAdem Köşlü, Tuğba Rezan Ekmekçi. Ord.Prof.Dr. Alfred Marchionini’nin Veda Mektubu - Prof.Marchioni'nin Anısına. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 144-146


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share