Drug induced pemphigoid [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 98-102

Drug induced pemphigoid

Emel Fetil1, Turna İlknur1, Melda Ökmen1, Hamiyet Demirkaya2, Çiğdem Gökçe2, Selcan Keşan2, Mahmut Uzut2, Şebnem Özkan1, Ali Tahsin Güneş1

Background: Drugs have an important role among various triggering factors for pemphigoid. In this retrospective study, the frequency of provoking drug usage in our pemphigoid patients have been determined. Material and Method: A list of drugs that have been indicated as provoking pemphigoid was arranged. Then, drugs that have been used by 22 pemphigoid patients who were hospitalized in our clinic between years 1987-2004 were determined and they were compared. Results: Among these patients 11 patients (%50) used drugs that have been indicated as provoking pemphigoid,
8 patients (%36.36) used drugs that have not been indicated as provoking pemphigoid and 3 patients (%13.64) did not use any drug. Conclusion: The usage of provoking drugs for pemphigoid have been determined in half of our patients and the importance of avoiding provoking drug usage for pemphigoid patients was emphazised.

Keywords: Pemphigoid, drug


Pemfigoidin İlaçla Uyarılımı

Emel Fetil1, Turna İlknur1, Melda Ökmen1, Hamiyet Demirkaya2, Çiğdem Gökçe2, Selcan Keşan2, Mahmut Uzut2, Şebnem Özkan1, Ali Tahsin Güneş1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Aktif Eğitim Öğrencileri

Pemfigoidi tetkikleyen çeşitli etmenler arasında ilaçlar önemli bir role sahiptir. Bu retrospektif çalışmada da
pemfigoid hastalarımızda uyaran ilaç kullanımının yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada
konu ile ilgili kaynaklar incelenerek pemfigoidi uyardığı bildirilmiş ilaçların listesi oluşturulmuş, daha sonra
kliniğimizde 1987-2004 yılları arasında yatarak sağaltım gören 22 pemfigoid olgusu tarafından kullanılan
ilaçlar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu olgular arasından 11’inin (%50) pemfigoidi uyardığı bildirilmiş
ilaçları kullandığı, 8’inin (%36.36) pemfigoidi uyardığı bildirilmemiş olan ilaçları kullandığı, 3’ünün ise
(%13.64) herhangi bir ilaç kullanmadığı belirlenmiştir. Pemfigoid olgularımızın yarısında dermatozu uyardığı
bildirilen ilaçların kullanıldığı belirlenmiş ve pemfigoid hastalarının bu ilaçlardan kaçınmalarının önemi
belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pemfigoid, ilaç


Emel Fetil, Turna İlknur, Melda Ökmen, Hamiyet Demirkaya, Çiğdem Gökçe, Selcan Keşan, Mahmut Uzut, Şebnem Özkan, Ali Tahsin Güneş. Drug induced pemphigoid. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 98-102


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar