Poliosis overlying psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 69-71 | DOI: 10.4274/turkderm.50480  

Poliosis overlying psoriasis

Sevgi Akarsu1, Turna İlknur1, Saim Çarşanbalı1, Ceylan Canbaz Avcı1, Erdener Özer2, Emel Fetil1
1Department Of Dermatology And Venereology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Poliosis is the term used to describe a localized area of hypopigmented or depigmented hairs. It is believed that this condition is a result of the destruction of follicular melanocytes by an inflammatory or autoimmune mechanism. Poliosis can occur in several hereditary syndromes or is acquired after inflammation, irradiation or infection and some medications. Additionally, it has also been reported that it can overlie some benign and malignant lesions, including some nevi, melanoma and neurofibroma. On the other hand, there has been no prior data of an association between psoriasis, which is a T-cell-mediated autoimmune inflammatory disease, and poliosis in the literature. Here, we describe an 11-year-old female with poliosis of the scalp overlying a plaque of psoriasis.

Keywords: Poliosis, psoriasis


Psoriasis üzerinde poliozis

Sevgi Akarsu1, Turna İlknur1, Saim Çarşanbalı1, Ceylan Canbaz Avcı1, Erdener Özer2, Emel Fetil1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Poliozis, hipopigmente veya depigmente kıllardan oluşan lokalize alanı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tablonun foliküler melanositlerin inflamatuvar veya otoimmün bir mekanizmayla yıkımı sonucu oluştuğuna inanılmaktadır. Poliozis bazı herediter sendromlarla birlikte görülebileceği gibi inflamasyon, irradyasyon veya infeksiyonu takiben ve bazı ilaçlarla edinsel olarak da oluşabilir. Ayrıca bazı nevüsler, melanom ve nörofibrom gibi bazı benin ve malin lezyonlar üzerinde de gelişebileceği bildirilmiştir. Ancak literatürde T hücre aracılı otoimmün inflamatuvar bir hastalık olan psoriasis ile poliozis ilişkisine dair bir veri bulunmamaktadır. Burada saçlı derideki psoriasis plağı üzerinde poliozis gelişen 11 yaşında bir kız olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Poliozis, psoriasis


Sevgi Akarsu, Turna İlknur, Saim Çarşanbalı, Ceylan Canbaz Avcı, Erdener Özer, Emel Fetil. Poliosis overlying psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 69-71

Corresponding Author: Sevgi Akarsu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar