IVIG therapy in TEN: two case reports [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 136-141

IVIG therapy in TEN: two case reports

Gülşen Tükenmez1, A. Tülin Mansur1, Derya Tütüncü1, Zehra Aşiran Serdar1, İkbal Esen Aydıngöz1

Toxic epidermal necrolysis (TEN) is an acute, rapidly progressive skin and mucous membrane disease,
which is characterized by epidermal necrosis and is often induced by drugs. Although it is a rare disease, it
has a great importance because of its high mortality rate of 30%-60%. In the treatment of the disease, removing
the causative agents and making a conservative approach usually fail, so the studies with various
drugs to reduce the mortality rate are continuing. Recently, intravenous immunoglobulins (IVIG) have been
used in the treatment of TEN with successful outcomes.
Here is reported two cases of TEN treated with IVIG. The first case was a 68-year- old man with a widespread
skin eruption which developed after taking alprazolam while he had been under high dose corticosteroid
therapy for bilateral temporal arteritis. The eruption started as erythema multiforme lesions and soon
after, progressed to TEN. He was treated successfully with IVIG, systemic antibiotics and sterile dressings
without providing burn unit conditions. The second case was a 31-year-old woman who developed TEN after
taking cefuroxime axetil and metamizole. She was also treated with antibiotics and IVIG, but unfortunately
was lost because of respiratory failure and Klebsiella pneumoniae sepsis, although the epithelialization had
begun rapidly.

Keywords: Toxic epidermal necrolysis, intravenous immunoglobulin, IVIG, therapy


Toksik Epidermal Nekrolizde İntravenöz Immunglobulin Tedavisi: İki Olgu Sunumu

Gülşen Tükenmez1, A. Tülin Mansur1, Derya Tütüncü1, Zehra Aşiran Serdar1, İkbal Esen Aydıngöz1
SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri Hastalıkları Kliniği

Toksik epidermal nekroliz (TEN), akut başlayan ve hızla ilerleyerek yaygın epidermis nekrozuna yol açan,
sıklıkla ilaca bağlı olarak gelişen bir deri ve mukoza hastalığıdır. Nadir görülen bir hastalık olmasına karşın
mortalitesinin %30-60’a kadar varabilmesi nedeniyle önem taşır. Tedavide ilacın kesilmesi ve konservatif
yaklaşım çoğu kez yeterli olmadığından, çeşitli ilaçlarla mortaliteyi azaltmaya yönelik çalışmalar sürmektedir.
Son zamanlarda intravenöz immünglobulin (İVİG) tedavisi ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesi dikkat
çekmektedir.
Burada, İVİG’in kullanıldığı 2 TEN olgusu bildirilmektedir. Birinci olgu bilateral temporal arterit nedeniyle yüksek
doz kortikosteroid tedavisi gören ve alprazolam aldıktan sonra deri döküntüleriyle kliniğimize başvuran
68 yaşında bir erkek hastadır. Eritema multiforme şeklinde başlayan lezyonlar kısa süre içinde TEN’e ilerlemiş,
yanık ünitesi koşulları olmaksızın, steril pansumanlar, sistemik antibiyoterapi ve İVİG tedavisi ile başarılı
bir yanıt alınmıştır. Diğer olgu ise sefuroksim aksetil ve metamizol tedavisi sonrasında TEN gelişen 31
yaşında bir kadın hastadır. Hasta yine aynı koşullarda antibiyotik ve İVİG tedavisine alınmış, epitelizasyonun
hızla gelişmesine karşın, solunum yetmezliği ve Klebsiella pneumoniae sepsisi nedeniyle kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toksik epidermal nekroliz, intravenöz immünglobulin, İVİG, tedavi


Gülşen Tükenmez, A. Tülin Mansur, Derya Tütüncü, Zehra Aşiran Serdar, İkbal Esen Aydıngöz. IVIG therapy in TEN: two case reports. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 136-141


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar