Male androgenetic alopecia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 36-39

Male androgenetic alopecia

Zekayi Kutlubay, Süleyman Bağlam, Burhan Engin, Server Serdaroğlu
Department of Skin and Venereal Diseases, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Androgenetic alopecia (AGA) is a form of hair loss due to the effects of androgens, in genetically susceptible individuals. This disease is seen very commonly in every population and causes increased amount of stress for the patients. The disease is known from very early ages and is first medically described by Hamilton. The pathogenesis of the disease can be based on age, genetic factors, and androgens. Clinically alopecia is observed on the temporal and vertex areas, during postpubertal period. Vellus like hairs are pathognomonic for the disease. The decrease in anagen/telogen ratio is detected in histopathological examination. The treatment consists of topical mioxidil, oral finasteride and commonly used surgical methods.

Keywords: Androgenetic alopecia, male, minoxidil, finasteride, androgen, dihydrotestosterone


Erkeklerde androgenetik alopesi

Zekayi Kutlubay, Süleyman Bağlam, Burhan Engin, Server Serdaroğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Androgenetik alopesi (AGA) genetik yatkınlığı olan bireylerde androjenlere bağlı gelişen saç dökülmesidir. Toplumda oldukça yaygın olarak görülen bu durum hastalar üzerinde sanıldığından daha fazla strese neden olur. Hastalıkla ilgili bilgiler çok eskilere dayanıp ilk kez Hamilton tarafından tartışmalar bilimsel bir zemine taşınmıştır. Hastalığın patogenezinde temel olarak yaş, genetik faktörler ve androjenler suçlanmıştır. Klinik olarak puberte sonrası özellikle temporal ve verteks bölgelerinde kellik görülür. Vellüs benzeri minyatürize kıllar hastalık için patognomoniktir. Histolojik olarak anagen/telogen oranında azalma izlenir. Hastalığın tedavisinde topikal minoksidil, oral finasterid ve giderek daha da yaygınlaşan cerrahi yöntemler kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Androgenetik alopesi, erkek, minoksidil, finasterid, androjen, dihidrotestosteron


Zekayi Kutlubay, Süleyman Bağlam, Burhan Engin, Server Serdaroğlu. Male androgenetic alopecia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 36-39

Corresponding Author: Zekayi Kutlubay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar