Epidemiologic findings of patients with cutaneous leishmaniasis seen in Antalya [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 93-96

Epidemiologic findings of patients with cutaneous leishmaniasis seen in Antalya

Ayşe Akman1, Çiçek Durusoy2, Deniz Seçkin3, Erkan Alpsoy1
1Akdeniz University, School Of Medicine, Department Of Dermatology, Antalya, Turkey
2Başkent University, School Of Medicine, Department Of Dermatology, Alanya Hospital, Antalya, Turkey
3Başkent University, School Of Medicine, Department Of Dermatology, Ankara Hospital, Ankara, Turkey

Background and Design: Cutaneous leishmaniasis is still considered an important health issue in many parts of the world including our country. The disease is endemic in the Southeastern Anatolia region and Çukurova district in the Mediterranean region in Turkey. Herein, we aimed to review the epidemiological data of patients with cutaneous leishmaniasis in Antalya. MATERIALS-METHODS: In this study, patients with cutaneous leishmaniasis, admitted to the Akdeniz University, School of Medicine, Department of Dermatology&Venerology and the Başkent University, School of Medicine, Department of Dermatology, Alanya Hospital between January 2004 and January 2006 were evaluated for their demographical and epidemiological data. RESULTS: Of 20 patients, 10 were women and 10 were men. The age range was between 2 and 40 (mean; 15.05±10.68 years). In the first half of year, the development of the disease was seen in each month. Hovewer, the disease was observed only in August and October in the second half of year. When the case distribution were evaluated in terms of districts where the patiens live, the data are as follows: 8 (40%) in Alanya, 8 (40%) in Gazipaşa, one (5%) in Antalya Center, one (5%) in Serik, one (5%) in Finike, and one (5%) in Kumluca. CONCLUSION: This study showed that patients with cutaneous leishmaniasis were also observed in Antalya Centre. Being near to the endemic regions and having a suitable wheather conditions and humidity, Antalya is likely to be a candidate for an endemic region for cutaneous leishmaniasis.

Keywords: Cutaneous leishmaniasis, epidemiology, Antalya


Antalya'da Görülen Kütanöz Layşmanyazis Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri

Ayşe Akman1, Çiçek Durusoy2, Deniz Seçkin3, Erkan Alpsoy1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Alanya Hastanesi, Antalya
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Kutanöz layşmanyazis, dünyanın pekçok yerinde ve ülkemizde halen önemli bir sağlık sorunudur. Hastalık ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Akdeniz Bölgesi’nin Çukurova yöresinde endemik olarak görülmektedir. Burada, Antalya’da görülen kutanöz layşmanyazis olgularına ait epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi amaçlandı. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2004-Ocak 2006 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Alanya Hastanesi’ne başvuran ve kutanöz layşmanyazis tanısı alan hastaların demografik ve epidemiyolojik verileri gözden geçirilmiştir.
BULGULAR: Yirmi olgunun 10’u kadın, 10’u erkekti. Hastaların yaşları 2-40 arasında (ortalama; 15.05±10.68 yıl) değişmekteydi. Hastalığın yılın ilk yarısında her ay, ikinci yarısında ise Ağustos ve Ekim aylarında ortaya çıktığı saptandı. İlçelere göre dağılım incelendiğinde ise; Alanya'dan 8 (%40), Gazipaşa'dan 8 (%40) ve Antalya Merkez, Serik, Finike ile Kumluca ilçelerinden birer (%5) olgunun görüldüğü saptandı.
SONUÇ: Bu çalışma, Antalya Merkez ilçesinde bile kutanöz layşmanyazisin görüldüğünü göstermiştir. Gerek endemik bölgeye komşuluğu, gerekse vektörün yaşaması için uygun nem ve hava sıcaklığına sahip olması, Antalya'nın endemik bir alan olmaya aday olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz layşmanyazis, epidemiyoloji, Antalya


Ayşe Akman, Çiçek Durusoy, Deniz Seçkin, Erkan Alpsoy. Epidemiologic findings of patients with cutaneous leishmaniasis seen in Antalya. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(3): 93-96

Corresponding Author: Ayşe Akman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar