Kikuchi disease and systemic lupus erythematosus: a case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 47-50 | DOI: 10.4274/turkderm.55453  

Kikuchi disease and systemic lupus erythematosus: a case report

Mustafa Özmen1, Nuri Nazif Altıner2, Füsun Topçugil2, Murat Ermete3, Sakine Leyla Aslan2
1Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Rheumatology Department
2Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Internal Medicine Department
3Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Pathology Department

Kikuchi disease (KD), is a rare, benign and self-limited condition characterized by fever, cervical lymphadenopathy and leukopenia. Differential diagnosis of KD from systemic lupus erythematosus (SLE), tuberculosis and lymphoma should be performed because of having similar clinical and histological features and entirely different treatment and prognosis. KD and SLE may present together. In this case report we present a female patient with the diagnosis of KD and SLE simultaneously.

Keywords: Kikuchi disease, systemic lupus erythematosus, lympadenopathy, rheumatic disease


Kikuchi hastalığı ve sistemik lupus eritematoz: olgu sunumu

Mustafa Özmen1, Nuri Nazif Altıner2, Füsun Topçugil2, Murat Ermete3, Sakine Leyla Aslan2
1İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Polikliniği
2İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
3İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Kikuchi hastalığı (KH) ateş, servikal lenfadenopati ve lökopeni ile karakterize iyi huylu ve kendini sınırlayan nadir bir hastalıktır. Benzer klinik ve histolojik özelliklere sahip oldukları için KH’nın, tedavi ve prognozu tamamen farklı olan sistemik lupus eritematoz (SLE), tüberküloz ve lenfoma ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Ayrıca nadir olarak KH ve SLE birlikte görülebilir. Bu olgu sunumunda KH ve SLE tanılarını eş zamanlı almış olan bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi hastalığı, sistemik lupus eritematoz, lenfadenopati, romatizmal hastalıklar


Mustafa Özmen, Nuri Nazif Altıner, Füsun Topçugil, Murat Ermete, Sakine Leyla Aslan. Kikuchi disease and systemic lupus erythematosus: a case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 47-50

Corresponding Author: Mustafa Özmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar