Kaposi's Varicelliform Eruption in a Patient with Atopic Dermatitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 43-45 | DOI: 10.4274/turkderm.45.10  

Kaposi's Varicelliform Eruption in a Patient with Atopic Dermatitis

Yonca Tanrıöver1, Ayşe Öner2, Cem Mansuroğlu1
1Department Of Dermatology, Maltepe University, İstanbul, Turkey
2Department Of Pediatry, Maltepe University, İstanbul, Turkey

Kaposi's varicelliform eruption (KVE) is a localized or generalized viral infection, which occurs on a primary dermatosis. Herpes virus is the most common causative agent. KVE may occur in patients with Darier’s disease, tinea cruris, allergic eczematous contact dermatitis, pemphigus vulgaris, laser application, use of topical pimecrolimus or tacrolimus, and mostly atopic dermatitis. The cornerstone of therapy is starting systemic antiviral medications immediately. In order to take the attention to the matter and discuss the therapy, we report a 4-year-old male patient with typical clinical features of Kaposi's varicelliform eruption that appeared on atopic dermatitis lesions.

Keywords: Kaposi's varicelliform eruption, atopic dermatitis, eczema herpeticum


Atopik Dermatitli Bir Çocukta Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu

Yonca Tanrıöver1, Ayşe Öner2, Cem Mansuroğlu1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Kaposi'nin Variselliform Erupsiyonu (KVE) önceden var olan bir dermatoz üzerinde gelişen lokalize veya generalize olabilen viral enfeksiyondur. En sık neden Herpes simplex virustür. Darier hastalığı, psorasis, tinea kruris, allerjik kontakt dermatit,
pemfigus vulgaris, lazer uygulaması sonrası, topikal takrolimus ve pimekrolimus kullanımı sonrası görülmekle birlikte en sık atopik dermatitli hastalarda izlenir. Tedaviye erken başlanması ve sistemik antiviral kullanılması hastalığın ilerlemesini engellemede önemlidir. Burada 4 yaşındaki erkek hastada atopik dermatit lezyonları üzerinde gelişen Kaposi’nin variselliform erüpsiyonuna ait tipik klinik bulgular ve uyguladığımız tedavi sunularak konuya dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaposinin variselliform erüpsiyonu, atopik dermatit, egzema herpetikum


Yonca Tanrıöver, Ayşe Öner, Cem Mansuroğlu. Kaposi's Varicelliform Eruption in a Patient with Atopic Dermatitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 43-45

Corresponding Author: Yonca Tanrıöver, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar