Hypopigmented Disorders Except Vitiligo [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 122-126 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s21  

Hypopigmented Disorders Except Vitiligo

Asena Çiğdem Doğramacı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay

Hypopigmentation disorders in children can be due to a wide variety of congenital and acquired diseases. They can be classified on the basis of lesion extent, and can generally be divided into disorders with localized or generalized lesions. Clinical findings, comprising the degree of pigment loss and associated morphological findings are used to further distinguish the disorders. This review deals with skin diseases with hypopigmentation other than vitiligo as the main clinical presenting feature in children.

Keywords: Hypopigmentation, pediatric, other than vitiligo


Vitiligo Dışı Hipopigmentasyon Bozuklukları

Asena Çiğdem Doğramacı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay

Çocuklardaki hipopigmentasyon bozuklukları çeşitli konjenital ve edinsel hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu hipopigmente lezyonlar yaygınlıklarına göre generalize ve lokalize olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Klinik bulgulardaki farklılıklar, pigment kaybının derecesi, ilişkili morfolojik bulgular hastalıkların ayrımında kullanılan önemli göstergelerdir. Bu derlemede çocuklarda hipopigmentasyon ile seyreden vitiligo dışındaki deri hastalıkları irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipopigmentasyon, çocuk, vitiligo dışı


Asena Çiğdem Doğramacı. Hypopigmented Disorders Except Vitiligo. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 122-126

Corresponding Author: Asena Çiğdem Doğramacı


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar