A Case of Localized Acne Following Megavoltage Radiotherapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 53-55 | DOI: 10.4274/turkderm.45.13  

A Case of Localized Acne Following Megavoltage Radiotherapy

Ali Murat Ceyhan1, Didem Mullaaziz1, Mehmet Yıldırım1, Ali Ayata2
1Department Of Dermatology, Süleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey
2Department Of Pediatrics, Süleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey

Acute and chronic radiodermatitis are well-recognized and relatively common complications of radiotherapy. However, acneiform lesions limited to the irradiation field are extremely rare and are late complication of radiation therapy. The etiopathogenesis of post-irradiation acne is not yet fully known. The lesions occur mainly in the head and neck region with a latent period of between 2 weeks and 6 months from the completion of therapy. Radiation-induced acneiform lesions can result from several types of radiotherapy, including superficial X-ray therapy, deep cobalt therapy and megavoltage therapy. However, in the majority of cases described in the literature, the eruptions have been reported to occur after deep cobalt radiotherapy. There are only a few reports concerning limited acneiform lesions caused by megavoltage therapy and to our knowledge, only six cases have been described to date. In this article, a case of localized acne on the frontoparietal area following prophylactic cranial megavoltage radiotherapy for stage III T-cell lymphoblastic lymphoma was reported.

Keywords: Radiotherapy, megavoltage, acne


Megavoltaj Radyoterapi Sonrasında Gelişen Lokalize Akne Olgusu

Ali Murat Ceyhan1, Didem Mullaaziz1, Mehmet Yıldırım1, Ali Ayata2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Akut ve kronik radyodermatit, radyoterapinin oldukça sık görülen ve iyi bilinen komplikasyonlarıdır. Ancak irradyasyon bölgesine sınırlı akneiform lezyonlar, radyoterapinin oldukça nadir görülen geç komplikasyonudur. İrradyasyon sonrasında oluşan aknenin etyopatogenezi henüz tam olarak bilinmemektedir. Lezyonlar, radyoterapi tamamlandıktan 2 hafta ile 6 ay arasında değişen latent periyot sonrasında oluşmaktadır ve sıklıkla baş boyun bölgesinde yerleşim göstermektedir. Radyasyonun neden olduğu akneiform lezyonlar, yüzeyel X ışını tedavisi, derin kobalt tedavisi ve megavolaj tedavi gibi çok çeşitli radyoterapi tipleri ile oluşabilmektedir. Fakat literatürde tanımlanan olguların çoğunda, erupsiyonların derin kobalt radyoterapi sonrasında ortaya çıktığı rapor edilmiştir. Megavoltaj radyoterapinin neden olduğu akneiform lezyonlar ile ilgili oldukça az sayıda rapor mevcuttur ve bilgilerimize göre, şimdiye kadar sadece 6 hasta tanımlanmıştır. Bu makalede, evre III T hücreli lenfoblastik lenfoma nedeni ile profilaktik kranial megavoltaj radyoterapi uygulanan ve sonrasında frontopariyetal bölgeye lokalize akne gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, megavoltaj, akne


Ali Murat Ceyhan, Didem Mullaaziz, Mehmet Yıldırım, Ali Ayata. A Case of Localized Acne Following Megavoltage Radiotherapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 53-55

Corresponding Author: Ali Murat Ceyhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar