Henoch-Schönlein Purpura After H1N1 Vaccination [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 46-48 | DOI: 10.4274/turkderm.45.11  

Henoch-Schönlein Purpura After H1N1 Vaccination

Deniz Aksu Arıca1, Serdar Özkasap2, İbrahim Etem Arıca3, Savaş Yaylı4, Şafak Ersöz5, Selim Dereci2, Yunus Saral1
1Department Of Dermatology, Rize Education And Research Hospital, Rize, Turkey
2Department Of Pediatry, Rize Education And Research Hospital, Rize, Turkey
3Department Of Dermatology, Rize 82. Year State Hospital, Rize, Turkey
4Department Of Dermatology, Faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
5Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Influenza vaccination is a widely accepted practice, particularly during pandemics. The side effects of influenza vaccine are usually mild and consist of local reactions and constitutional symptoms. Rarely, serious adverse effects may be encountered. Herein, we describe a patient who presented with Henoch-Schönlein purpura following Influenza A (H1N1) vaccination. With the increasing use of Influenza vaccination, attention should be drawn to the potential serious side effects as Henoch-Schönlein purpura.

Keywords: Influenza, vaccination, leukocytoclastic vasculitis, Henoch-Schönlein purpura


H1N1 Aşısı Sonrası Henoch-Schönlein Purpurası

Deniz Aksu Arıca1, Serdar Özkasap2, İbrahim Etem Arıca3, Savaş Yaylı4, Şafak Ersöz5, Selim Dereci2, Yunus Saral1
1Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Rize
2Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Rize
3Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Rize
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon

İnfluenza aşılaması, özellikle pandemiler sırasında, giderek daha sık yapılan bir uygulama haline gelmektedir. Bu aşılara ait yan etkiler genellikle hafif şiddette olup, lokal reaksiyonlar ve konstitüsyonel semptomlar şeklindedir. Nadiren ciddi yan etkiler de görülebilmektedir. Bu yayında İnfluenza A (H1N1) aşılaması sonrası Henoch-Schönlein purpurası gelişen bir olgu sunulmuştur. İnfluenza aşılarının giderek artan kullanımıyla, Henoch-Schönlein purpurası gibi ciddi yan etkilerin görülebileceği hatırda
tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza, aşılama, lökositoklastik vaskülit, Henoch-Schönlein purpurası


Deniz Aksu Arıca, Serdar Özkasap, İbrahim Etem Arıca, Savaş Yaylı, Şafak Ersöz, Selim Dereci, Yunus Saral. Henoch-Schönlein Purpura After H1N1 Vaccination. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(1): 46-48

Corresponding Author: Deniz Aksu Arıca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar