[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 181-186

Vaskülitlere algoritmik tanı yaklaşımı

Soner Uzun1, Mete Baba1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Vaskülitik sendromlarda tutulan damar çapının belirlediği klinik ve laboratuvar bulgular çok çeşitli ve geniş bir yelpaze oluştururlar. Herhangi bir vaskülit için spesifik bir tanı aracının olmaması, tüm klinik ve laboratuvar bulguların birlikte değerlendirilmesini gerekli kılar. Mevcut bulgular temelinde klinik şüphenin yol göstericiliğiyle şekillenen algoritmik tanı yaklaşımları, klinisyenin doğru tanıya ulaşmasında iyi bir yönlendirici olabilir. Bu yazıda belirli vaskülitlerde kullanılabilecek söz konusu tanısal yaklaşımlara örnek verilmeye çalışılmıştır.Soner Uzun, Mete Baba. Vaskülitlere algoritmik tanı yaklaşımı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(3): 181-186


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share