The Retrospective Evaluation of the Efficacy and Safety of IPL (Intense Pulse Light) in Hair Removal [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 94-97 | DOI: 10.4274/Turkderm.62534  

The Retrospective Evaluation of the Efficacy and Safety of IPL (Intense Pulse Light) in Hair Removal

İlgen Ertam, Ezgi Erçal, İdil Ünal, Sibel Alper
Ege University Medical Faculty, Department Of Dermatology And Venereology, İzmir, Turkey

Background and Design: There are numerous therapeutic methods for hair removal with various success rates. The aim of this study was to evaluate the efficacy of Intense Pulse Light (IPL) method for hair removal.
Materials and Methods: Ninety patients, who applied for their unwanted hair, were included in the study. IPL was applied to the face, neck, axillary areas, bikini line, sternal area, periareolar areas, and upper and lower extremities. An IPL device (L900 A&M, France) was used for hair removal. The results were evaluated according to the clinical improvement (0-25%, 25-50%, 50-75%, 75% and more) and patients’ satisfaction (very satisfied, satisfied, less satisfied, not satisfied). All results were analyzed using Chi-square test and statistical analysis was performed by SPSS 15.0 for Windows.
Results: There were eighty-eight female (97.8%) and two male (2.2%) patients. The mean age of the patients was 33.62±11.11 (15- 55) years. 13.3% of patients had polycystic ovary syndrome. The mean number of treatments was 6.5 (min-max= 2-11). 53.2% of patients had 50-75% clinical response and 53.2% of patients were satisfied. There were no side effects except mild erythema.
Conclusion: We observed that IPL for hair removal was safe and moderately effective in our patients.

Keywords: Hair removal, treatment, Intense pulse light


Epilasyonda IPL’in (Yoğun Atımlı Işık) Etkinlik ve Güvenilirliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

İlgen Ertam, Ezgi Erçal, İdil Ünal, Sibel Alper
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: İstenmeyen kıllara yönelik tedaviler her geçen gün artmakta ve başarı sonuçları değişkenlik göstermektedir. Bu araştırmada amaç, epilasyonda IPL yönteminin etkinlik ve yan etkilerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Kıllanma şikayetiyle başvuran ve IPL yapılan 90 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Uygulama yüz, boyun, aksiller, bikini, sternum, periareolar alan, kol ve bacaklara yapıldı. Epilasyon işlemi için Intense Pulse Light (L900 A&M, France) aleti kullanıldı. Sonuçlar klinik iyileşme (%0-25, 25-50, 50-75, 75 ve üzeri) ve hasta memnuniyetine (çok memnun, orta memnun, az memnun, memnun değil) göre değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 programında Ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular: Doksan hastanın 88 (%97,8)’i kadın, 2 (%2,2)’si erkek idi. Yaşları 15-55 (33,62±11,11) arasında değişmekteydi. Hastaların %13,3’ünde polikistik over sendromu saptandı. Uygulanan seans sayısı ortalama 6,5 (2-11) idi. Tüm lokalizasyonlarda hastaların %53,2’sinde %50-75 arası iyileşme elde edildi ve %53.2’si tedaviden orta derecede memnun olduklarını ifade ettiler.
Sonuç: Hastalarımızda, epilasyon için uygulanan IPL yöntemi’nin güvenli ve orta derecede etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Epilasyon, tedavi, yoğun atımlı ışık


İlgen Ertam, Ezgi Erçal, İdil Ünal, Sibel Alper. The Retrospective Evaluation of the Efficacy and Safety of IPL (Intense Pulse Light) in Hair Removal. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 94-97

Corresponding Author: İlgen Ertam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar