Paraneoplastic pemphigus in a patient with B cell non-hodgkin lymphoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 25-27

Paraneoplastic pemphigus in a patient with B cell non-hodgkin lymphoma

Kurtuluş Didem Yazganoğlu1, Sevil Bavbek2, Nesimi Büyükbabani3, Can Baykal1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Paraneoplastic pemphigus (PNP) is a rare type of pemphigus which is seen in association with lymphoproliferative diseases, most commonly with non-Hodgkin's lymphoma and several other malignities. The disease presents with severe mucosal involvement, polymorphous skin eruption and respiratory problems. It has its own histopathologic features and immunfluorescence findings unlike the other types and has a poor prognosis. In this report, we describe a patient who developed PNP in two years after the diagnosis of B cell non-Hodgkin lymphoma.

Keywords: Paraneoplastic pemphigus, pemphigus, lymphoma


B hücreli hodgkin-dışı lenfoma seyrinde ortaya çıkan paraneoplastik pemfigus

Kurtuluş Didem Yazganoğlu1, Sevil Bavbek2, Nesimi Büyükbabani3, Can Baykal1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Paraneoplastik pemfigus (PNP), başlıca Hodgkin-dışı lenfomalar olmak üzere lenfoproliferatif hastalıkların ve çeşitli malinitelerin eşlik edebildiği, klinik olarak şiddetli mukozal tutulum, polimorf deri lezyonları ve sık solunum sorunlarıyla ortaya çıkan nadir bir pemfigus tipidir. Diğer pemfigus tiplerinden farklı olarak kendine özgü histopatolojik ve immünfloresan bulguları olup, kötü prognozludur. Bu yazıda B hücreli Hodgkin dışı lenfoma tanısı konduktan iki yıl sonra PNP tablosu gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Paraneoplastik pemfigus, pemfigus, lenfoma


Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Sevil Bavbek, Nesimi Büyükbabani, Can Baykal. Paraneoplastic pemphigus in a patient with B cell non-hodgkin lymphoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(1): 25-27

Corresponding Author: Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar