A comparison between the effects of calcipotriol lotion, momethasone furoate lotion and their combinations for the treatment of scalp psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 109-114

A comparison between the effects of calcipotriol lotion, momethasone furoate lotion and their combinations for the treatment of scalp psoriasis

Hamiyet Yılmaz1, Fatma Aydın1, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1

Background: Topical corticosteroids and calcipotriol lotion are the most preferred agents for the treatment of scalp psoriasis. Since combination treatments increase effectiveness and decrease side effects, they are usually preferred for treatment of scalp psoriasis. The aim of our study was to compare the effectiveness and side effects of momethasone furoate lotion, calcipotriol lotion and combination of these two agents for the scalp psoriasis. Materials and Methods: Forty-five patients who had mild to moderate scalp psoriasis were randomly divided to three groups. Calcipotriol lotion for the first group, momethasone furoate lotion for the second group and combination of these two agents for the third group were used for four weeks. Results: At the end of the study extent score, itching score, total clinical sign score and psoriasis scalp severity index were found to be decreased in all of the groups (p<0.05). Less side effects were observed in the third group who used combination therapy compared to the calcipotriol group. Conclusion: Although momethasone furoate lotion and calcipotriol lotion were both effective for scalp psoriasis, combination of these agents was more effective and caused less side effects.

Keywords: Psoriasis, scalp, calcipotriol, momethasone furoate


Kalsipotriol Losyon, Mometazon Furoat Losyon ve Kombinasyonlarının Saçlı Deri Psoriazisi Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması

Hamiyet Yılmaz1, Fatma Aydın1, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Saçlı deri psoriazisi tedavisinde topikal kortikosteroidler ve kalsipotriol losyon en çok tercih edilen ajanlardır.
Genellikle etkinliği arttırmak ve yan etkileri azaltmak için kombinasyon tedavileri kullanılmaktadır. Çalışmamı
zda kalsipotriol losyon, mometazon furoat losyon ve her iki ajanın kombinasyonunun saçlı deri psoriazisindeki
etki ve yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
Hafif ve orta şiddetteki saçlı deri psoriazisi olan 45 hasta randomize olarak üç eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba
kalsipotriol losyon, ikinci gruba mometazon furoat losyon ve üçüncü gruba her iki losyon 4 hafta boyunca uygulattı
rıldı. Çalışma sonunda, her üç grupta da yayılım skorları, kaşıntı skorları, toplam klinik belirti skorları ve
psoriazis saçlı deri şiddet indeksi değerlerinde başlangıca göre azalma kaydedildi (p<0.05). Kombine grupta
kalsipotriol grubuna göre daha az sayıda yan etki gözlendi. Sonuç olarak mometazon losyon ve kalsipotriol
losyon saçlı deri psoriazisinde etkili olmakla birlikte, her iki ajan kombine olarak kullanıldığında, etkinliğinin
daha fazla, yan etkilerinin ise daha az olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, saçlı deri, kalsipotriol, mometazon furoat


Hamiyet Yılmaz, Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı. A comparison between the effects of calcipotriol lotion, momethasone furoate lotion and their combinations for the treatment of scalp psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(2): 109-114


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar