Successful use of Intravenous Immunoglobulin For Recalcitrant Impetigo Herpetiformis: Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 104-106 | DOI: 10.4274/Turkderm.65768  

Successful use of Intravenous Immunoglobulin For Recalcitrant Impetigo Herpetiformis: Case Report

Hayriye Sarıcaoğlu1, Sevgül Yıldırım1, Hakan Ozan2, Emel Bülbül Başkan1, Kenan Aydoğan1
1Department Of Dermatology,Uludag Universitiy Medical Faculty,Bursa,Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology,Uludag Universitiy Medical Faculty,Bursa,Turkey

Impetigo herpetiformis (IH), if left untreated, is associated with a high rate of perinatal morbidity and mortality and may lead to the decision of termination of pregnancy. There are various and effective therapeutic agents available for the treatment of the disease. A 23-year-old woman with a history of plaque psoriasis presented with a sudden generalized pustular eruption on the 25th week of her first gestation. The diagnosis was made based on the clinical and histopathological findings. The patient was treated with systemic prednisolone (2 mg/kg/d) first and, cyclosporine A (3 mg/kg/d) was added to the treatment after two weeks because prednisolone was not effective alone. The lesions did not regress despite four weeks of combined treatment with prednisolone and cyclosporine. Intravenous immunoglobuline (IVIG) (0.3 g/kg/d, 6 days) was added on the 30th week of gestation and resulted in regression of cutaneous rashes. On the 33rd week of gestation, IVIG (0.7 g/kg/d, 3 days) was repeated due to reactivation of pustules, and an improvement was observed. In this case report, we called attention to IVIG therapy in IH, for having the pregnancy continued enough for the fetal maturation before the delivery.

Keywords: Impetigo herpetiformis, intravenous immunoglobuline


Tedaviye Dirençli İmpetigo Herpetiformis'te İntravenöz İmmunglobulin Tedavisinin Etkinliği: Olgu Sunumu

Hayriye Sarıcaoğlu1, Sevgül Yıldırım1, Hakan Ozan2, Emel Bülbül Başkan1, Kenan Aydoğan1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

İmpetigo herpetiformis (İH), yüksek fetal morbidite ve mortaliteye sahip, bazen gebeliğin sonlandırılmasını gerektirebilen bir hastalıktır. Etkili olduğu belirtilen farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Yirmi üç yaşında, psoriazis öyküsü olan 25 haftalık gebe olgu, ani başlangıçlı jeneralize püstüler döküntülerle başvurdu. Klinik bulgular ve histopatolojik değerlendirme ile İH tanısı konuldu. Sistemik prednizolon (2 mg/kg/gün) üç hafta süreyle uygulandı. Yanıt olmadığı için siklosporin A (3mg/kg/gün) ilave edildi. İki hafta siklosporin A ve sistemik prednizolon kombine kullanılmasına rağmen deri bulguları gerilemedi. Tedavilere ek olarak 30. gebelik haftasında intravenöz immunglobulin (IVIG) (0,3 gr/kg/gün, 6 gün) uygulaması ile deri belirtilerinde azalma gözlendi. 33. gebelik haftasında reaktivasyon olduğu için IVIG (0,7g/kg/gün, 3 gün) tekrar verildi. Püstüler lezyonlar geriledi. 34. gebelik haftasında doğum yapan olgunun sağlıklı bir bebeği oldu. Bu olgu sunumu ile İH’de gebeliğin devam etmesi ve fetusun sağlıklı gelişimini sağlaması amacıyla IVIG tedavisine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İmpetigo herpetiformis, intravenöz immunglobulin


Hayriye Sarıcaoğlu, Sevgül Yıldırım, Hakan Ozan, Emel Bülbül Başkan, Kenan Aydoğan. Successful use of Intravenous Immunoglobulin For Recalcitrant Impetigo Herpetiformis: Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 104-106

Corresponding Author: Sevgül Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar