Current Treatment Options in Challenging Oral Diseases: Oral Lichen Planus, Oral Leukoplakia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 110-118 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.20  

Current Treatment Options in Challenging Oral Diseases: Oral Lichen Planus, Oral Leukoplakia

Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy
Kocaeli University Faculty Of Medicine, Department Of Skin And Venereal Diseases, Kocaeli, Turkey

Oral lichen planus and leukoplakia, two diseases affecting oral mucosa where diagnosis and treatment is challenging for most dermatologists, are much easily diagnosed than other diseases as white plaques accompany. Besides complaints of the patients they cause, their malignancy potential make treatment and follow up of both diseases more important. Here, current treatment options in oral lichen planus and leukoplakia were reviewed.

Keywords: Oral lichen planus, leukoplakia, treatment


Zorlu Oral Hastalıklarda Güncel Tedavi: Oral Liken Planus, Oral Lökoplaki

Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Tanı ve tedavi açısından birçok dermatolog için zor bir alan olan oral mukoza hastalıklarından liken planus ve lökoplaki neden oldukları beyaz plaklar nedeniyle diğer hastalıklarla karşılaştırıldıklarında tanı koymanın daha kolay olduğu hastalıklardır. Hastalara verdikleri şikayetlerin yanı sıra her iki hastalığın da taşıdığı malign potansiyel bu hastalıkların takip ve tedavisine belirgin bir önem kazandırmaktadır. Burada oral liken planus ve lökoplakideki güncel tedavi seçenekleri derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oral liken planus, lökoplaki, tedavi


Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy. Current Treatment Options in Challenging Oral Diseases: Oral Lichen Planus, Oral Leukoplakia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 110-118

Corresponding Author: Dilek Bayramgürler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar