Trichoscopy in alopecias [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 19-23

Trichoscopy in alopecias

A. Tülin Güleç
Department of Skin and Venereal Diseases, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Scalp alopecias reflecting a broad spectrum of heterogeneous diseases are among the most common dermatologic disorders. A careful history and a thorough clinical examination are usually adequate to establish the correct diagnosis. In some cases, e.g. cicatricial alopecias, a scalp biopsy may be necessary. However, the histopathologic features are not always diagnostic. Consequently, new helpful diagnostic methods are required for the alopecias with diagnostic difficulties. Scalp dermatoscopy, also named as trichoscopy, is a promising way to facilitate the diagnosis of scalp and hair disorders. Numerous reports have been published regarding the trichoscopic features of several alopecias in recent years. In this article, an overview about the main trichoscopic structures and patterns in addition to the findings observed in normal scalp and alopecias covering nonscarring and primary scarring ones, is discussed.

Keywords: Alopecia, dermoscopy, hair, scalp, trichoscopy


Alopesilerde trikoskopi

A. Tülin Güleç
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Birbirinden farklı birçok hastalık grubunu içeren alopesiler, en sık görülen deri hastalıklarından biridir. Detaylı hastalık öyküsü ve iyi bir klinik muayene çoğu zaman doğru tanı koymak için yeterli olabilmektedir. Skatrisyel alopesiler gibi durumlarda ise saçlı deriden biyopsi almak gerekebilmektedir. Öte yandan, histopatolojik bulgular her zaman tanı koydurucu değildir. Bu nedenle, tanı zorluğu yaşanan alopesilerde klinisyene yardımcı olacak yeni tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır. Trikoskopi olarak da adlandırılan saçlı deri dermoskopisi, saçlı deri ve saç hastalıklarının tanısında ümit vaat eden yeni bir yöntemdir. Son yıllarda, alopesilerin trikoskopik bulguları hakkında birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu derlemede, belli başlı trikoskopik bulgular gözden geçirilerek, normal saçlı deri ile skar bırakan ve bırakmayan alopesilerde görülen bulgular üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, dermoskopi, saç, saçlı deri, trikoskopi


A. Tülin Güleç. Trichoscopy in alopecias. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 19-23

Corresponding Author: A. Tülin Güleç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar