[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 85-91

Dermatologları ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler

Adem Köşlü1, Şükran Kahveci1, Tuğba Rezan Ekmekçi1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar KliniğiAdem Köşlü, Şükran Kahveci, Tuğba Rezan Ekmekçi. Dermatologları ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 85-91


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share