A case of Tricorhinophalangeal syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 156-159 | DOI: 10.4274/turkderm.71363  

A case of Tricorhinophalangeal syndrome

Hatice Erdi Şanlı1, Nehir Parlak2, Bengü Nisa Akay1, Hatice Ilgın Ruhi3, Başak Öktem4
1Ankara University Medical Faculty, Department Of Dermatology And Venereology, Ankara, Turkey
2Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut State Hospital, Department Of Dermatology And Venereology,ankara, Turkey
3Ankara University Medical Faculty, Department Of Genetics, Ankara
4Ankara University Faculty Of Dentistry, Department Of Pedodonty, Ankara

Trichorhinophalangeal syndrome (TRPS) is a rare autosomal dominant disorder characterized by craniofacial and various skeletal abnormalities. TRPS type 1 differs from type 2 by the absence of mental retardation and exocytosis and from type 3 by the absence of shortening in generalized phalanges, metacarpals and metatarsals. Systemic symptoms, such as renal and cardiac defects, growth retardation and mental retardation may accompany TRFS. Herein, we present a 10-year-old girl who was diagnosed with TRPS type 1 accompanied by sparse, weak and slow-growing hair since birth, thinning of the lateral portion of the eyebrows, long philtrum, pear-shaped nose with a typical triangular facial appearance, camptodactyly of the finger joints, in radiological evaluation, cone-shaped epiphyses in hands and feet phalanges, and malocclusion. The patient was with normal cytogenetic, no deletion of 8q24 was detected.

Keywords: Cone-shaped epiphyses, hypotrichosis, Trichorhinophalangeal syndrome


Trikorinofalangeal sendromlu bir olgu

Hatice Erdi Şanlı1, Nehir Parlak2, Bengü Nisa Akay1, Hatice Ilgın Ruhi3, Başak Öktem4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara
2Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara
4Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Ankara

Trikorinofalangeal sendrom (TRFS) kraniofasiyal ve çeşitli iskelet anomalileri ile karakterize otozomal dominant geçişli nadir görülen bir sendromdur. TRFS tip 1 mental retardasyon ve ekzositoz olmamasıyla Tip 2 TRFS’den; generalize falanks, metakarpaller ve metatarsallerde kısalık olmamasıyla TRFS tip 3’den ayrılır. TRFS’ye, renal ve kardiyak defektler, büyüme geriliği ve mental retardasyon gibi sistemik bulgular eşlik edebilir. Burada, 10 yaşında, doğumdan itibaren seyrek, zayıf ve yavaş büyüyen saçlar, kaşların lateralinde seyrelme, uzun filtrum, armut şekilli burun ile tipik üçgen yüz görünümü, el parmak eklemlerinde kamptodaktili, radyolojik olarak el ve ayak falankslarında koni şekilli epifizler, çenede maloklüzyon bulgularının eşlik ettiği TRFS tip 1 tanısı alan kız hasta sunulmuştur. Hasta sitogenetik olarak normal olup 8q24 bölgesinde delesyon saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Koni şekilli epifiz, hipotrikoz, Trikorinofalangeal sendrom


Hatice Erdi Şanlı, Nehir Parlak, Bengü Nisa Akay, Hatice Ilgın Ruhi, Başak Öktem. A case of Tricorhinophalangeal syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(3): 156-159

Corresponding Author: Nehir Parlak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar