The prevalance of demodex species in faculty of health science students [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 139-141 | DOI: 10.4274/turkderm.72558  

The prevalance of demodex species in faculty of health science students

Hafize Özdemir1, Edip Özer1, Sevil Özdemir1, Mehmet Alkanat2
1Giresun University Faculty of Health Sciences, Giresun, Turkey
2Giresun University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Giresun, Turkey

Objective: Demodex folliculorum and D. brevis are acari that can be found in hair follicles and sebaceous glands of the skin, especially on face of human. This study was aimed to reveal prevalance of Demodex species in faculty of health science students.
Methods: Skin surface biopsy was performed in subjects who completed socio-demographic questionnaire. The samples were examined under a microscope for demodex species.
Results: In this study, at least one species of demodex was found to be positive in 47.4% of 270 students. Coexistence of D. folliculorum and D. brevis was observed in most of the subjects (50.8%). In all positive cases, the presence of only Demodex folliculorum or brevis was found in 29.7% and 19.5% respectively. There was no relationship between variables and demodex prevalence.
Conclusion: This study showed that demodex species infestation is a common but an ignored health problem in faculty of health science students.

Keywords: The prevalance of demodex species in faculty of health science students


Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde demodeks türlerinin görülme sıklığı

Hafize Özdemir1, Edip Özer1, Sevil Özdemir1, Mehmet Alkanat2
1Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

Giriş ve Amaç: Demodeks follikulorum ve D. brevis özellikle yüzdeki kıl follikülerinde, derinin yağ bezlerinde yerleşen bir akardır. Araştırmanın amacı sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde demodeks türlerinin görülme sıklığını ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Sosyo-demografik anket formu uygulanan öğrencilerden standart yüzeyel deri biyopsi yöntemi ile örnek alındı. Örnekler mikroskopta demodeks türleri yönünden incelendi.
Bulgular: Çalışmada 270 öğrencinin %47,4’ünde demodeks türlerinden en az biri bulundu. Enfeste olguların çoğunda (%50,8) D. follikulorum ve brevis birlikteliği saptandı. Pozitif olguların %29,7’sinde yalnız D. follikulorum, %19,5’inde D. brevis tespit edildi. Çeşitli değişkenler ile etkenin görülme sıklığı arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışma sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde enfestasyonunun sık karşılaşılan ancak göz ardı edilen bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde demodeks türlerinin görülme sıklığı


Hafize Özdemir, Edip Özer, Sevil Özdemir, Mehmet Alkanat. The prevalance of demodex species in faculty of health science students. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 139-141

Corresponding Author: Hafize Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar