Cutaneous inflammation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 28-36 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s5  

Cutaneous inflammation

Nilgün Şentürk
University, Medical Faculty, Department Of Skin And Venereal Diseases, Ankara, Turkey

Inflammation is a protective response of the host to harmful stimuli, such as microorganisms, damaged cells, chemical and physical irritants. A cascade of biochemical events propagates and matures the inflammatory response, involving the local vascular system, the immune system, and various cells within the injured tissue. Inflammation can be classified as either acute or chronic. Acute inflammation is the initial response of the body to harmful stimuli and is achieved by the increased movement of plasma and leukocytes. The classical signs of acute inflammation are pain, heat, redness, swelling, and loss of function. Prolonged inflammation, known as chronic inflammation, leads to a progressive shift in the type of cells present at the site of inflammation and is characterized by simultaneous destruction and healing of the tissue. Characteristics of the tissue and the injurious agent determine the outcome of inflammation, such as healing, fibrosis and leading to chronic inflammation. İnappropriate inflammation can lead to destruction of tissues in chronic inflammatory disorders.

Keywords: Inflammation, repair, regeneration, mediators


Kütanöz inflamasyon

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

İnflamasyon konağın mikroorganizmalar, zedelenmiş hücreler, fiziksel ve kimyasal irritanlar gibi zararlı uyaranlara karşı verdiği koruyucu bir yanıttır. Dokudaki vasküler yapı, immün sistem ve çeşitli hücrelerin katıldığı bir dizi biyokimyasal olaylar inflamasyonu başlatır ve olgunlaştırır. İnflamasyon akut veya kronik olarak olabilir. Akut inflamasyon zararlı uyaranlara karşı ilk oluşan yanıttır, plazma ve lökositlerin dokuya artmış akımı ile karakterizedir. Akut inflamasyonun klasik bulguları ağrı, ısı artışı, kızarıklık, şişlik ve fonksiyon kaybıdır. Süreç uzadığında kronik inflamasyon olarak adlandırılır ve bu bölgedeki hücrelerin progresif değişimi ile eşzamanlı olarak dokuda yıkım ve iyileşme süreci ile karakterizedir. Dokunun ve zedeleyici ajanın özellikleri inflamasyonun iyileşme, fibrozis veya kronikleşme şeklinde olabilen sonucunu belirlemektedir. Uygun olmayan inflamasyon kronik inflamatuvar hastalıklarda dokuların yıkımına yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, tamir, rejenerasyon, aracı maddeler


Nilgün Şentürk. Cutaneous inflammation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 28-36

Corresponding Author: Nilgün Şentürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar