Topical tacrolimus for the treatment of acrodermatitis continua of Hallopeau: A case report and review of the literature [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 133-136 | DOI: 10.4274/turkderm.73880  

Topical tacrolimus for the treatment of acrodermatitis continua of Hallopeau: A case report and review of the literature

Fatih Göktay1, Zeynep Büşra Küçüker2, Pembegül Güneş3, Levent Soydan4, Sema Aytekin1
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
4University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Radiology, İstanbul, Turkey

Acrodermatitis continua of Hallopeau (ACH) is a chronic and recurrent inflammatory disorder characterized by erythema and pustular lesions localized on the acral regions. Nail dystrophy, matrix destruction, anonychia, and bone and joint deformation may be seen in patients with ACH. Spontaneous remission is rare, and it has proved difficult to achieve long-lasting remission with most of the therapeutic agents used in the treatment of ACH. Corticosteroids, tar, dithranol, fluorouracil, calcipotriol, and tacrolimus have been used in the topical treatment of ACH with variable success. In the present case, initially, topical corticosteroid-resistant ACH localized on the left thumb was successfully treated with open applied topical tacrolimus ointment alone twice daily. Application frequency of the agent was tapered gradually. There was near-complete healing at the end of 7.5 months of follow-up, but at the end of the 21 weeks of once-weekly therapy regimen, recurrence was observed. At this stage, topical daily open-applied and overnight occlusive treatment with tacrolimus and intralesional triamcinolone acetonide injection was ineffective. Then, the disease could be controlled with the topically applied calcipotriol and clobetasol.

Keywords: Tacrolimus, acrodermatitis-continua-Hallopeau, treatment


Topikal takrolimus ile tedavi edilen bir akrodermatitis kontinua Hallopeau olgusu ve literatüre yeniden bakış

Fatih Göktay1, Zeynep Büşra Küçüker2, Pembegül Güneş3, Levent Soydan4, Sema Aytekin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Akrodermatitis kontinua Hallopeau (AKH) akral bölgelere lokalize eritem ve püstüler lezyonlar ile karakterize kronik ve tekrarlayıcı enflamatuvar bir hastalıktır. Bu hastalarda tırnak distrofisi, matriks hasarı, anonişi ve kemik-eklem deformasyonları görülebilir. Spontan remisyon nadir olup AKH’nin tedavisinde kullanılan terapötik ajanların çoğu ile uzun süreli remisyon sağlanmasının zor olduğu gösterilmiştir. Kortikosteroidler, katran, ditranol, fluorourasil, kalsipotriol ve takrolimus AKH’nin topikal tedavisinde değişen başarı oranları ile kullanılmıştır. Buradaki olguda, sol el başparmakta topikal kortikosteroide dirençli AKH günde iki kez sadece açık uygulanan topikal takrolimus ile başarılı şekilde tedavi edildi. İlacın uygulama sıklığı giderek azaltıldı. Yedi buçuk aylık takibin sonunda tama yakın iyileşme görüldü, ancak hastada, haftada bir kez uygulanan tedavi protokolünün 21. haftasında ilaç kullanımına devam ederken rekürrens izlendi. Bu aşamada, gündüz açık uygulanan ve gece kapatılan takrolimus ve intralezyonel triamsinolon asetonid enjeksiyonu etkili olmadı. Hastalık daha sonra topikal uygulanan kalsipotriol ve klobetasol ile kontrol altına alınabildi.

Anahtar Kelimeler: Takrolimus, akrodermatitis-kontinua-Hallopeau, tedavi


Fatih Göktay, Zeynep Büşra Küçüker, Pembegül Güneş, Levent Soydan, Sema Aytekin. Topical tacrolimus for the treatment of acrodermatitis continua of Hallopeau: A case report and review of the literature. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 133-136

Corresponding Author: Fatih Göktay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar