Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 109-114 | DOI: 10.4274/turkderm.74150  

Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats

Birsen Yücel1, Sibel Berksoy Hayta2, Ömer Fahrettin Göze3, Eda Erdiş1, Seher Bahar1, Mustafa Gürol Celasun1, Turgut Kaçan4, Melih Akyol2
1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Sivas, Turkey
4Afyonkarahisar State Hospital, Clinic of Medical Oncology, Afyonkarahisar, Turkey

Background and Design: This study aimed to investigate whether 5% strontium (Sr) chloride hexahydrate has preventive or therapeutic effects on the radiotherapy (RT)-induced adverse skin effects.
Materials and Methods: Sixty-four female Wistar albino rats weighing 200-210 g, aged 4.5-5 months were divided into eight groups. Results: There were significant differences between control group and the other groups according to the Radiation Therapy Oncology Group Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria (RTOG) and histopathological findings (p<0.050). However, there were no significant differences between RT group and treatment groups (p>0.05). In addition, there were no significant differences among treatment groups (p>0.05). Statistical results were as follows according to the immunohistochemical evaluation of transforming growth factor-β: group 1 and 4 (p=0.015), group 1 and 5 (p=0.014), group 1 and 6 (p=0.035), group 1 and 8 (p=0.046), group 2 and 6 (p=0.047), group 4 and 6 (p=0.031); and according to the immunohistochemical evaluation of tumor necrosis factor-α: group 1 and 2 (p=0.024), group 1 and 8 (p=0.045).
Conclusion: Topical treatment with Sr at a concentration of 5% is insufficient to prevent the side effects of RT involving the skin, as assessed by the RTOG scoring, histopathological findings, and immunological markers.

Keywords: Strontium, dermatitis, radiation, skin toxicity


Stronsiyumun ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen deri toksisitesinde koruyucu/tedavi edici etkisi

Birsen Yücel1, Sibel Berksoy Hayta2, Ömer Fahrettin Göze3, Eda Erdiş1, Seher Bahar1, Mustafa Gürol Celasun1, Turgut Kaçan4, Melih Akyol2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sivas
4Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, Afyonkarahisar

Amaç: Bu çalışmada %5’lik stronsiyum (Sr) klorür hekzahidratın radyoterapiye (RT) bağlı gelişen deri toksisitesini önleyici ve/veya tedavi edici etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Dört buçuk-beş aylık, 200-210 gram ağırlığında 64 adet, dişi Wistar albino sıçan kullanıldı ve sıçanlar her bir grupta 8 sıçan olacak şekilde rastgele 8 gruba ayrıldı.
Bulgular: Radyo Terapi Onkoloji Grubu Akut Radyasyon Morbidite Puanlama Kriterleri (RTOG) ve histopatolojik bulgulara göre karşılaştırma yapıldığında kontrol grubu ile diğer gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Fakat RT grubu ile diğer tedavi grupları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05). Ayrıca tedavi grupları arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Gruplar transforme-edici büyüme faktörü-β’nın immünohistokimyasal değerlendirmesine göre karşılaştırıldığında istatistiki sonuçlar: Grup 1 ve 4 (p=0,015), grup 1 ve 5 (p=0,014), grup 1 ve 6 (p=0,035), grup 1 ve 8 (p=0,046), grup 2 ve 6 (p=0,047), grup 4 ve 6 (p=0,031) şeklindeydi. Gruplar tümör nekroz faktörü-α’nın immünohistokimyasal değerlendirmesine göre karşılaştırıldığında istatistiki sonuçlar: Grup 1 ve 2 (p=0,024), grup 1 ve 8 (p=0,045) şeklindeydi.
Sonuç: Topikal olarak kullanılan %5 konsantrasyondaki Sr RT’nin deri üzerinde yan etkilerini önlemek için yeterli değildir. Bu sonuç RTOG puanlama, histopatolojik bulgular ve immünolojik belirteçlerle desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Stronsiyum, dermatit, radyasyon, deri toksisitesi


Birsen Yücel, Sibel Berksoy Hayta, Ömer Fahrettin Göze, Eda Erdiş, Seher Bahar, Mustafa Gürol Celasun, Turgut Kaçan, Melih Akyol. Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 109-114

Corresponding Author: Sibel Berksoy Hayta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar