Idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola: A report of two cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(2): 67-69 | DOI: 10.4274/turkderm.74875  

Idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola: A report of two cases

Gülhan Gürel1, Sevinç Şahin2, Emine Çölgeçen1
1Bozok University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Yozgat,Turkey
2Bozok University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Yozgat, Turkey

Hyperkeratosis of the nipple and areola, a rarely seen benign dermatosis, is characterized by a verrucous appearance of the nipple and the areola. Females constitute the majority of the cases, however, there are also rare reports of male cases. On clinical examination, hyperkeratotic and hyperpigmented plaques are located on the nipple and/or areola. No erythema or induration is observed on the affected skin. According to a widely adopted classification system, primary hyperkeratosis of the nipple and areola is divided into three groups as type 1 which is coincidentally associated with keratinization disorders such as ichthyosis and Darier’s disease; type 2 which is associated with hormonal factors or systemic diseases; and type 3 which is entirely considered an idiopathic form. Idiopathic form often affects female patients in the second or third decade of life and occurs spontaneously. Patients often present due to cosmetic reasons. The etiology of this condition has not been fully elucidated and, to date, various treatment methods have been attempted. Herein, we report two female cases (25-year-old and 14-year-old) of idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola based on the clinical and histopathological examination.

Keywords: Nipple, hyperkeratosis, areola


Meme başı ve areolanın idiyopatik hiperkeratozu: İki olgu sunumu

Gülhan Gürel1, Sevinç Şahin2, Emine Çölgeçen1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı,Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı,Yozgat

Meme başı ve areolanın hiperkeratozu, meme başı ve areolanın verrüköz görünüm alması ile karakterize, oldukça nadir rastlanan selim seyirli bir dermatozdur. Hastaların önemli bir kısmını kadın cinsiyet oluşturmasına rağmen nadir de olsa erkek olgular bildirilmiştir. Klinik olarak meme başı ve/veya areolada hiperkeratotik, hiperpigmente plaklar görülür. Tutulan deride eritem ve indurasyon bulunmaz. Son yıllarda en çok kabul gören sınıflandırmaya göre meme başı ve areolanın primer hiperkeratozu olarak gruplandırılan ve rastlantısal olarak iktiyozis ve Darier hastalığı gibi keratinizasyon bozuklukları ile ilişkili olan varyant tip 1, hormonal faktörler ya da sistemik hastalıklarla ilişkili varyant tip 2, tamamen idiyopatik olan form ise tip 3 olarak gruplandırılmıştır. Bu idiyopatik tip genellikle ikinci ya da üçüncü dekaddaki kadın olguları etkiler ve spontan olarak ortaya çıkar Hastalar genellikle kozmetik nedenlerden dolayı hekime başvururlar. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olan bu hastalığın tedavisinde çok çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Biz burada klinik ve histopatolojik olarak meme başı ve areolanın idiyopatik hiperkeratozu tanısı koyduğumuz 25 yaşındaki ve 14 yaşındaki iki kadın olguyu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Meme başı, hiperkeratoz, areola


Gülhan Gürel, Sevinç Şahin, Emine Çölgeçen. Idiopathic hyperkeratosis of the nipple and areola: A report of two cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(2): 67-69

Corresponding Author: Gülhan Gürel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar