Female pattern hair loss [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 31-35

Female pattern hair loss

İdil Ünal
Department of Skin and Venereal Diseases, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey

Female androgenetic alopecia is the commonest cause of hair loss in women. It is characterized by a diffuse reduction in hair density over the crown and frontal scalp with retention of the frontal hairline and a characteristic pattern distribution in genetically predisposed women. Because of the uncertain relationship with the androgens Female Pattern Hair Loss (FPHL) is the most preferred definition of the condition. This review has been focused on the clinical features, diagnosis and treatment alternatives of FPHL.

Keywords: Androgenetik alopecia, female, clinical features, diagnosis, treatment, androgen


Kadınlarda androgenetik alopesi

İdil Ünal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Kadında androgenetik alopesi kadın hastalarda izlenen saç kaybının en sık nedenidir. Genetik olarak predispoze kadınlarda saçın tepe bölgesinde ve frontal bölgede, frontal saç çizgisinin korunduğu ve karakteristik patern dağılımının izlendiği saç yoğunluğunda diffüz bir azalma ile karakterizedir. Androjenlerle ilişkisinin kesin olmaması nedeniyle kadın tipi saç dökülmesi (KTSD) tanımı daha fazla tercih edilmektedir. Bu derleme KTSD’nin klinik bulguları, tanısı ve tedavi alternatiflerini gözden geçirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Androgenetik alopesi, kadın, klinik bulgular, tanı, tedavi, androjen


İdil Ünal. Female pattern hair loss. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 31-35

Corresponding Author: İdil Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar