Desmoplastic neurotropic melanoma: A diagnostic trap [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 153-156 | DOI: 10.4274/turkderm.75350  

Desmoplastic neurotropic melanoma: A diagnostic trap

Rabia Bozdoğan Arpacı1, Tuba Kara1, Ebru Serinsöz1, Yasemin Yuyucu Karabulut1, Didar Gürsoy1, Alper Sarı2, Anıl Özgür3, Taner Arpacı4
1Department Of Pathology, Mersin University, Mersin Turkey
2Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Mersin University, Mersin Turkey
3Department Of Radiology, Mersin University, Mersin Turkey
4Department Of Radiology, Acibadem University, Turkey

Desmoplastic neurotropic melanoma (DNM) is known as a rare variety of cutaneous melanoma. The authors defined the term ‘neurotropic’ which is used to refer to the associated nevre infiltration or neural differentiation. 74-year-old female applied to a plastic surgery clinic with one year history of a nodule on the left infraorbital skin. The lesion was excised by the surgeons and was sent to the pathology department.. The tumor with spindle cells in a scar like stroma was detected microscopically and diagnosed as a ‘dermatofibroma’. Eight months after surgery a deep-seated nodule recurred at the same place. This nodule was re-excised. In this sample, we saw hypercellularity, atypical mitoses and nerve infiltration of the spindle tumor cells having strong positive staining with S-100 protein and negative staining with HMB-45, so the ultimate diagnosis was DNM.
The differential diagnosis of this lesion includes many benign and malignant entities. This is crucial because of the potential for recurrence and metastasis of the lesion.

Keywords: Diagnostics, head and neck tumors, melanoma


Desmoplastik nörotropik melanoma: Tanısal tuzak

Rabia Bozdoğan Arpacı1, Tuba Kara1, Ebru Serinsöz1, Yasemin Yuyucu Karabulut1, Didar Gürsoy1, Alper Sarı2, Anıl Özgür3, Taner Arpacı4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı
4Acıbadem Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

Desmoplastik nörotropik melanoma (DNM) kutanöz melanomaların nadir bir varyantı olarak bilinmektedir. Otörler, ‘nörotropik’ terimini sinir infiltrasyonu veya nöral diferansiyasyonu ifade etmek için kullanmaktadır. Yetmiş dört yaşında kadın hasta, plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniğine 1 yıldır sol infraorbital bölgede olan şişlik şikayeti ile başvurdu. Lezyon eksize edilerek ‘bazal hücreli karsinoma’ ön tanısıyla patoloji labaratuarına gönderildi. Histopatolojik olarak, skar benzeri stromada az hiposellüler, minimal atipi içeren iğsi hücreler izlendi. Olgu ‘dermatofibroma’ ile uyumlu olarak değerlendirildi. Sekiz ay sonra, hasta aynı bölgede, daha derin yerleşimli nodül şikayeti ile yeniden başvurdu. Eksize edilen lezyonun histolojik incelemesinde fibrotik stromada hipersellüler, belirgin atipi ve mitoz içeren, nöral diferansiasyon ve infiltrasyon gösteren atipik iğsi hücreler görüldü. Lezyona immünhistokimyasal yöntem ile uygulanan S-100 proteini ile tümör hücrelerinde yoğun boyanma ve HMB45 antikoru ile negatif boyanma saptandı. Bu bulgular eşliğinde olgu ‘Desmoplastik Nörotropik Melanoma’ (DNM) olarak tanı aldı.
Birçok malign ve benign antite bu lezyonun ayırıcı tanısında bulunmaktadır. DNM, nadir görülen, sık rekürrens ve metastaz yapma poansiyeli olan ve özellikle patologlar için tanısal açıdan tuzak olabilecek malign bir tümör olduğundan doğru tanı oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tanı, baş-boyun tümörleri, melanoma


Rabia Bozdoğan Arpacı, Tuba Kara, Ebru Serinsöz, Yasemin Yuyucu Karabulut, Didar Gürsoy, Alper Sarı, Anıl Özgür, Taner Arpacı. Desmoplastic neurotropic melanoma: A diagnostic trap. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 153-156

Corresponding Author: Rabia Bozdoğan Arpacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar