Mucocutaneous lesions of Behçet’s disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 92-99

Mucocutaneous lesions of Behçet’s disease

Erkan Alpsoy1

Behçet's disease is a chronic, relapsing, multi-systemic inflammatory process with the clinical features of mucocutaneous lesions and ocular, articular as well as further miscellaneous organ involvement. Basic pathologic process of the disease is vasculitis. Because of the lack of a universally recognized pathognomonic laboratory test, the diagnosis of the disease is primarily based on clinical criteria. Various criteria have been used, and all of them rely heavily on mucocutaneous manifestations in particular oral and genital ulcers, cutaneous vasculitic lesions and the pathergy test. Recurrent and painful ulcers of the oral and genital mucosa in patients with Behçet's disease are identical to aphthae in appearance, but they tend to be more frequent and occur in crops. The cutaneous lesions of the disease are varied and include erythema nodosum-like lesions, papulopustular lesions, superficial thrombophlebitis, extragenital ulcerations, reactivity of the skin to injection (pathergy reaction) and other cutaneous vasculitic lesions e.g. Sweet's syndrome-like, pyoderma gangrenosum-like, erythema multiforme-like lesions, palpable purpura, subungual infarctions, hemorrhagic bullae, furuncles, and abscesses. Mucocutaneous lesions constitute the hallmark of Behçet's disease. The high frequency of oral and genital ulcers and cutaneous lesions at any stage in the course of the disease, or as onset signs confirm the importance of these clinical features for the diagnosis. Oral and genital ulcers, cutaneous lesions and ocular lesions together with arthropathy are the most frequent features of the disease, and erythema nodosum-like lesions and papulopustular lesions are the most commonly observed cutaneous lesions in all countries. Oral ulcers represent the onset feature of the disease in the majority of the patients worldwide. Genital ulcers and cutaneous lesions, especially erythema nodosum-like lesions, may also occur as onset lesions. In the majority of patients, mucocutaneous lesions appear before potentially severe organ involvement occur. Therefore, familiarity with the cutaneous spectrum is mandatory for early diagnosis which would prevent the patients from most of the hazardous results of Behçet’s disease.

Keywords: Behçet's disease, mucocutaneous lesions, review


Behçet hastalığının deri ve mukoza belirtileri

Erkan Alpsoy1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Behçet hastalığı, deri ve mukoza belirtilerinin yanında göz ve eklemler başta olmak üzere çok sayıda organı tutabilme özelliği gösteren sistemik bir hastalıktır. Temel patolojisi vaskülit olan hastalık, tekrarlayan ataklarla kronik bir seyir izlemektedir. Kesin tanı koydurucu laboratuvar bulguları olmadığından tanı klinik bulgulara dayanmaktadır. Bu amaçla kullanılan değişik tanı kriterlerinin ortak özelliği, hastalığın tanısının deri ve mukoza belirtileri ve özellikle de oral ve genital ülserler, deri belirtileri ve paterji testi pozitifliğinin üzerine kurgulanmasıdır. Ağrılı ve yineleyici özellikteki oral ve genital ülserler, klinik olarak rekürren aftöz stomatit ile benzer olmakla birlikte daha sık tekrarlama ve çok sayıda olma eğilimi gösterir. Deri belirtileri değişken olup, en sık eritema nodozum benzeri lezyonlar, papülopüstüler lezyonlar, yüzeyel tromboflebit, ekstragenital ülser, paterji reaksiyonu ve diğer vaskülitik deri belirtileri (Sweet sendromu benzeri, pyoderma gangrenozum benzeri, eritema multiforme benzeri lezyonlar, palpabl purpurik lezyonlar, subungual infarktlar ve hemorajik büller, fronkül ve apseler) gözlenir. Deri ve mukoza belirtileri Behçet hastalığını karakterize eden en önemli bulgulardandır. Hastalığın başlangıcında ya da herhangi bir döneminde en sık saptanan ve hastalığın tanısında da son derece önemli olan belirtilerdir. Oral ve genital ülserler, deri belirtileri, göz belirtileri ve eklem bulguları hastalığın görüldüğü tüm ülkelerde en sık saptanan semptomlardır. Eritema nodozum benzeri lezyonlar ve papülopüstüler lezyonlar ise hastalığın en sık gözlenen deri belirtileridir. Hastalığın en sık başlangıç semptomu hemen tüm dünyada oral ülser olarak bildirilmiştir. Yine genital ülser ve deri belirtilerinden özellikle eritema nodozum benzeri lezyonlar başlangıç semptomu olarak saptanabilmektedir. Hastaların çoğunda, deri ve mukoza belirtileri ciddi organ tutulumundan önce ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalığın deri ve mukoza belirtilerinin iyi bilinmesi erken tanı ve gelişebilecek ciddi komplikasyonların önlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, deri ve mukoza belirtileri, derleme


Erkan Alpsoy. Mucocutaneous lesions of Behçet’s disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(2): 92-99


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar