Mast cells and their activations [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 37-40 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s6  

Mast cells and their activations

Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy
Kocaeli University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey

Mast cells which are traditionally known as the major cells of IgE-dependent immediate hypersensitivity reactions are currently recognized to have a role as effector cells in many settings of the both innate and adaptive immunity. Mast cells secrete a wide spectrum of preformed or newly synthesized biologically active mediators with proinflammatory, anti-inflammatory and/or immunosupressive functions, in response to several stimuli. Current knowledge about mast cells and their activation, mast cell mediators, their roel s in inflammation and immune system will be discussed in thisr eview.

Keywords: Mast cells, mast cell activation


Mast hücreleri ve aktivasyonu

Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Geleneksel olarak IgE bağımlı ani hipersensitivite reaksiyonlarının major hücreleri olarak bilinen mast hücrelerinin günümüzde hem doğal hem de edinsel bağışıklık yanıtlarının birçok basamağında efektör hücreler olarak görev aldıkları dikkati çekmiştir. Mast hücreleri, çeşitli uyaranlara yanıt olarak, depolarında hazır bulunan ya da yeni üretilen ve proinflamatuar, antiinflamatuar ve/veya immunsupresif fonksiyonlar gösterebilen biyolojik olarak aktif birçok medyatör salgılarlar. Bu makalede mast hücreleri ve aktivasyonları, mast hücre medyatörleri, inflamasyon ve bağışıklık sistemi üzerindeki rolleri ile ilgili güncel bilgiler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mast hücreleri, mast hücre activasyonu


Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz Demirsoy. Mast cells and their activations. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 37-40

Corresponding Author: Dilek Bayramgürler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar