A vulvocrural localized Hailey-Hailey case responsive to methotrexate treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 208-210

A vulvocrural localized Hailey-Hailey case responsive to methotrexate treatment

Hümeyra Öztürk Tenekeci1, Pınar Yüksel Başak1, Vahide Baysal1, Nermin Karahan2

Hailey-Hailey disease is an autosomal dominant inherited dermatosis characterized by vesicular and crusted lesions
in the intertriginous regions. The treatment alternatives include classical treatment choices like oral and
topical corticosteroides, antibiotics, dapsone, cryosurgery, surgical excision and new treatment alternatives like
botulinum toxin, dermabrasion with carbon dioxide laser, photodynamic therapy, topical tacrolimus, topical tacalcitol
and methotrexate. This Hailey-Hailey case is presented because of improvement with methotrexate therapy
applied for five months. No recurrence was observed within four months after cessation of treatment.

Keywords: Hailey-hailey disease, methotrexate


Metotreksat Tedavisine Yanıt Veren Vulvokrural Yerleşimli Bir Hailey-Hailey Olgusu

Hümeyra Öztürk Tenekeci1, Pınar Yüksel Başak1, Vahide Baysal1, Nermin Karahan2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Hailey-Hailey hastalığı, intertrijinöz bölgelerde yerleşen veziküller veya krutlanmış erode lezyonlarla karakterize, kronik seyirli, otozomal dominant geçişli bir dermatozdur. Tedavi seçenekleri arasında klasik tedavi yöntemleri olan oral ve topikal kortikosteroidler, antibiyotikler, dapson, kriyoterapi, cerrahi eksizyon ve yeni tedavi alternatifleri olarak da botulinum toksini, karbondioksit lazerle dermabrazyon, fotodinamik tedavi, topikal takrolimus, topikal takalsitol ve metotreksat kullanımı bulunmaktadır. Hailey-Hailey tanısı almış olgu, beş ay süreyle uygulanan metotreksat tedavisine iyi yanıt vermesi ve dört aylık takibinde rekürrens izlenmemesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hailey-hailey hastalığı, metotreksat


Hümeyra Öztürk Tenekeci, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal, Nermin Karahan. A vulvocrural localized Hailey-Hailey case responsive to methotrexate treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 208-210


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar