Pseudopathologies and Examination of the Oral Mucosa [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 60-65 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s2.12  

Pseudopathologies and Examination of the Oral Mucosa

Can Ceylan
Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Skin And Venereal Diseases, Izmir, Turkey

Oral mucosa for shedding light on diagnosis of many cutaneous and systemic diseases, is an area not to be overlooked during the physical examination. Unlike cutaneous lesions, oral mucosa includes the non-keratinized sections and since it has anatomically and histologically special structures such as salivary glands and papillaries, the physician must recognize some detail, and features during the examination. To distinguish of usual and unusual changes in this area is important for both diagnostic and therapeutic aspects. In this presentation, a detailed explanation of how each area of the mouth should be examined is provided and normal variations of oral mucosa are emphasized.

Keywords: Oral mucosa, examination, normal variation


Oral Mukoza Muayenesi ve Psödopatolojileri

Can Ceylan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Oral mukoza, birçok kutanöz ve sistemik hastalığın tanısına ışık tutan bir pencere olması açısından fizik muayene sırasında atlanmaması gereken özel bir bölgedir. Oral mukozanın kutanöz lezyonlardan farklı olarak keratinize olmayan bölümler içermesi, anatomik ve histolojik olarak tükrük bezleri ve papilla gibi özel yapılanmalara sahip olması nedeniyle, muayenede bazı ayrıntı ve özelliklerin hekim tarafından iyi bilinmesi gerekir. Bu bölgedeki olağan ve olağan dışı değişikliklerin ayırt edilmesi, hem diagnostik hem de terapötik açıdan önem taşımaktadır. Bu sunumda, ağız içindeki her bir bölgenin nasıl muayene edileceği ayrıntılı olarak ele alınmış ve oral mukozada patolojik olmayan değişiklikler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oral mukoza, muayene, normal değişim


Can Ceylan. Pseudopathologies and Examination of the Oral Mucosa. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 60-65

Corresponding Author: Can Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar