Injection of Autologous Cultured Fibroblast for the Treatment of Acne Scars [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 90-93 | DOI: 10.4274/turkderm.80774  

Injection of Autologous Cultured Fibroblast for the Treatment of Acne Scars

Osman Köse1, İbrahim Özmen2, Yıldıray Yeniay1
1Gulhane Military Medical Academy, Department Of Dermatology, Ankara, Turkey
2Çorlu Military Hospital, Department Of Dermatology, Çorlu, Tekirdağ, Turkey

Background and Design: Acne scars on the face are still an important cosmetic problem. In this study, we aimed to determine the efficacy and safety of intradermal injections of autologous fibroblasts for the treatment of acne scars.
Materials and Methods: This was an open, prospective, phase 3, pilot study. Six adults with acne scars (4 male, 2 female; age range: 21- 35 years) were included in this study. Autologous cultured fibroblasts (20 million/ml) were given as two doses administered with two weeks interval. Efficacy evaluation was performed 2, 4, 6, and 12 months after the first injections. Subjective improvement scores were noted by patient and clinicians at every follow-up visit.
Results: An improvement in acne scars of more than 50% was observed in two of the 6 at 6 months while five of the 6 patients and clinicians also noted 50% to 75% improvement with the treatment at 12 months. The best results were obtained at 12 months. No serious side effects were detected.
Conclusion: In this pilot study, intradermal injections of autologous fibroblast were found to be effective and safe for acne scars.

Keywords: Fibroblast, acne, cell culture


Akne Skarları Tedavisinde Otolog Kültüre Fibroblast Enjeksiyonu

Osman Köse1, İbrahim Özmen2, Yıldıray Yeniay1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Çorlu Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Çorlu, Tekirdağ, Türkiye

Amaç: Yüzde oluşan akne skarları bugün hala önemli bir kozmetik problemdir. Biz bu çalışmada intradermal otolog fibroblast injeksiyonunun akne skarlarındaki tedavi etkinliği ve güvenirliliğini saptamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma açık, prospektif, Faz 3 aşamalı bir pilot çalışmadır. Yaşları 21-35 arasında değişen akne skarı olan 6 hasta (4 Erkek, 2 kadın) bu çalışmaya alınmıştır. Otolog fibroblastlar iki doz halinde 20 milyon/ml olarak 2 hafta arayla uygulanmıştır. Hastalar ilk injeksiyondan sonraki 2, 4, 6, ve 12. aylarda değerlendirilmişlerdir. Subjektif değişme skorları her vizitte hasta ve doktor tarafından değerlendirilerek kaydedilmiştir.
Bulgular: Altı aylık takip sonunda 2 hastada %50’nin üzerinde düzelme görülürken, 12 aylık takip sonucunda 6 hastanın 5 tanesinde %50-75 arasında düzelme sağlanmıştır. En iyi sonuçlar 12. ayda alınmıştır. Tedavi sırasında ciddi yan etki saptanmamıştır. İntradermal otolog fibroblast injeksiyonu, bu küçük serili pilot çalışmada etkili ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fibroblast, akne, hücre kültürü


Osman Köse, İbrahim Özmen, Yıldıray Yeniay. Injection of Autologous Cultured Fibroblast for the Treatment of Acne Scars. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 90-93

Corresponding Author: Osman Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar