Coincidence of condyloma accuminata with other sexually transmitted diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 48-53

Coincidence of condyloma accuminata with other sexually transmitted diseases

Yeşim Kaymak1, Nur Yüksel2, Meral Ekşioğlu2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mediko Sosyal Sağlık Merkezi
2S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Background and design: The widespread of sexually transmitted diseases (STD) is one of the most important public health problems to be solved. Epidemic of HIV caused an increase in researches on STD. MATERIAL-METHOD: These studies showed that in presence of one of the STD, the coincidence of another STD increased. 50 cases with condyloma accuminata were included in our study. The coincidence of another STD, risk factors and whether these factors increase the risk of multiple infections in subjects were
determined in the study. Result and CONCLUSION: We observed another STD with condyloma accuminata in 13 of 50 cases (%26). There were no statistically significant difference between groups with and without multiple infection with respect
to age, sex, alcohol consumption, smoking, drug addiction, method of contraception and duration of diseases.

Keywords: Condyloma accuminata, sexually transmitted diseases


Kondiloma Aküminatanın Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Birlikteliği

Yeşim Kaymak1, Nur Yüksel2, Meral Ekşioğlu2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mediko Sosyal Sağlık Merkezi
2S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) yaygınlığı tüm dünyada çözüm bekleyen en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. HIV epidemisi, CYBH’lerın üzerine yapılan araştırmaların yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bu araştırmalar CYBH’lerin birinin varlığında diğerine yakalanma olasılığının arttığını göstermiştir. Çalışmamız 50 kondiloma aküminata olgusu ile gerçekleştirildi. Bu olgularda diğer CYBH’ler ile birliktelik, risk faktörleri ve bu faktörlerin multipl enfeksiyon (ME) için risk oluşturup oluşturmadığı belirlendi. 50 olgudan 13’ünde (%26) kondiloma aküminata ile birlikte diğer bir CYBH’nin varlığını belirledik. ME olan ve olmayan gruplar arasında cinsiyet, yaş, sigara, alkol, IV ilaç kullanımı, korunma şekli ve hastalık süreleri açısından istatistiksel olarak bir fark bulunmadığını gördük.

Anahtar Kelimeler: Kondiloma aküminata, cinsel yolla bulaşan hastalıklar


Yeşim Kaymak, Nur Yüksel, Meral Ekşioğlu. Coincidence of condyloma accuminata with other sexually transmitted diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 48-53

Corresponding Author: Yeşim Kaymak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar