Unilateral nevoid telengiectasia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 211-213

Unilateral nevoid telengiectasia

Gül Fındık1, Fatma Aydın1, Levent Yıldız2, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1

Unilateral nevoid telangiectasia is a disease in which fine telangiectasia develop in a unilateral, sometimes
dermatomal distribution. This disease was first described by Blascho in 1899 and there have been fewer than
100 reported cases heretofore. Unilateral nevoid telangiectasia may be congenital or acquired. Whereas congenital
forms mainly seen in men, acquired forms seen in female. However etiopathogenesis is still uncertain,
high estrogen levels may be responsible in women.
Herein, we present a 40 year-old female patient with a diagnosis of acquired unilateral nevoid telangiectasia
involving C3 dermatome and mandibular branch of trigeminal nerve with normal estrogen levels.

Keywords: Unilateral nevoid telangiectasia


Unilateral Nevoid Telenjiektazi

Gül Fındık1, Fatma Aydın1, Levent Yıldız2, Nilgün Şentürk1, Tayyar Cantürk1, Ahmet Yaşar Turanlı1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Unilateral nevoid telenjiektazi, unilateral ve bazen dermatomal dağılım gösteren ince telenjiektazilerin görüldüğü bir hastalıktır. Bu hastalık ilk olarak 1899 yılında Blascho tarafından tanımlanmış ve literatürde günümüze kadar 100’den az olgu bildirilmiştir. Unilateral nevoid telenjiektazi konjenital ya da edinsel olabilmektedir. Konjenital formlar erkeklerde, edinsel formlar ise kadınlarda daha sık görülmektedir. Kadın hastalarda yüksek östrojen seviyesi ile oluşabildiği düşünülmekle birlikte etyopatogenezi henüz kesin olarak anlaşılamamıştır.
Burada lezyonların trigeminal sinirin mandibular dalı ve C3 dermatomal bölgesine yerleşim gösterdiği ve östrojen seviyesinin normal olduğu akkiz unilateral nevoid telenjiektazili 40 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır

Anahtar Kelimeler: Unilateral nevoid telenjiektazi


Gül Fındık, Fatma Aydın, Levent Yıldız, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı. Unilateral nevoid telengiectasia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(3): 211-213


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar