Treatment of gingival hyperpigmentation by open spray cryotherapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 50-53 | DOI: 10.4274/turkderm.87259  

Treatment of gingival hyperpigmentation by open spray cryotherapy

Belkız Uyar1, Emine Akgün2
1Ozel Izmir Sifa Hospital, Dermatology, Izmir, Turkey
2Ozel Izmir Sifa Hospital, Dentistry, İzmir, Türkiye

Background and Design: Although gingival hyperpigmentation is not a medical problem, people who have moderate or severe gingival pigmentation, particularly patients having a gummy smile, frequently request cosmetic treatment. For gingival depigmentation, different treatment modalities have been reported such as surgical treatment, cryotherapy, electrosurgery, and laser therapy.
Materials and Methods: Twenty-one patients with gingival melanin pigmentation were included in the study. We applied liquid nitrogen to the hyperpigmented area for 5-10 seconds using open spray technique with a cryogun. Clinical observations for intensity of pigmentation were recorded at baseline and 3 months after the treatment. Clinical parameters, such as bleeding, swelling, redness, and healing, were evaluated immediately after the cryotherapy and 24 hours, and 1 week after the treatment. We used a numeric pain scale to evaluate the pain level.
Results: Three months after the treatment, the mean gingival melanin pigmentation score decreased from 41.62±16.58 to 19.28±11.85. The difference between pretreatment and posttreatment mean scores was found to be statistically significant.
Discussion: Removal of gingival melanin pigmentation can be performed safely by open spray cryotherapy in dermatology clinics.

Keywords: Gingival hyperpigmentation, cryotherapy, treatment


Dişeti hiperpigmentasyonunun açık sprey yöntemi ile kriyoterapisi

Belkız Uyar1, Emine Akgün2
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İzmir, Türkiye
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağız Ve Diş Sağlığı Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Dişeti hiperpigmentasyonu tıbbı bir problem olmasa da, orta ya da ciddi düzeyde dişeti pigmentasyonu olan, özellikle de dişeti gülüşü olan hastalarda sıklıkla estetik müdahale gerekir. Dişeti hiperpigmentasyon tedavisinde cerrahi yöntemler, kriyoterapi, elektrokoterizasyon ve lazer tedavileri gibi değişik tedavi yöntemleri bildirilmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Dişeti melanin pigmentasyonundan rahatsız olan ve bunun giderilmesini isteyen 21 hasta çalışmaya alındı. Biz kriyo tabancası kullanarak açık spreyleme yöntemi ile her hiperpigmente alana 5-10 saniye sıvı azot gazı uyguladık. Pigmentasyonun yoğunluğunu klinik gözlemimize dayanarak tedavi öncesi ve tedaviden 3 ay sonra kaydettik. Kanama, şişlik, kızarıklık ve iyileşme durumu gibi klinik parametreleri tedaviden 24 saat ve 1 hafta sonra değerlendirdik. Hissedilen ağrı seviyesini belirlemek için sayısal ağrı skalası kullandık.
Bulgular: Tedaviden önce 41.62+16.58 olan ortalama pigmentasyon değerine göre, tedaviden 3 ay sonra ortalama dişeti pigmentasyon değeri 19.28 +11.85 ye geriledi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ortalama değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Dermatoloji kliniklerinde açık sprey yöntemiyle uygulanan kriyoterapi dişeti pigmentasyonunun giderilmesinde güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dişeti hiperpigmantasyonu, kriyoterapi, tedavi


Belkız Uyar, Emine Akgün. Treatment of gingival hyperpigmentation by open spray cryotherapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(1): 50-53

Corresponding Author: Belkız Uyar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar