Childhood Vitiligo [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 117-121 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s20  

Childhood Vitiligo

Osman Köse1, İbrahim Özmen2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Çorlu Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Servisi Çorlu, Tekirdağ

Vitiligo is one of the commonest depigmented skin disorders in childhood. Clinical dermatologic examination and wood light can be helpful for diagnosis. But diagnosis is not easy everytime and some depigmented skin conditions such as depigmented nevus, ash leaf hipogmentation, postinflammatory depigmentation should be regard in differential diagnosis. Treating a patient of vitiligo is always a difficult task. Treatment options for progressive vitiligo are quite limited in pediatric patients. Systemic treatments commonly used for the disease have the potential of serious adverse effects in this age group.

Keywords: Vitiligo, childhood, depigmented nevus


Çocukluk Çağı Vitiligosu

Osman Köse1, İbrahim Özmen2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Çorlu Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Servisi Çorlu, Tekirdağ

Vitiligo çocukluk döneminde en yaygın depigmente hastalıklardan biridir. Klinik dermatolojik muayene ve Wood ışığı tanıda yardımcı olur. Fakat tanı her zaman kolay değildir ve depigmente nevüs, dişbudak ağacı hipopigmentasyonu ve postinflamatuar hipopigmentasyon ile karışabilir. Vitiligolu hastaya tedavi etmek her zaman zordur. Pediatrik hastalarda ilerleyici vitiligo tedavileri oldukça sınırlıdır. Sistemik tedaviler, bu yaş grubunda potansiyel yan etkileri ile beraber yaygın olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, çocukluk çağı, depigmente nevus


Osman Köse, İbrahim Özmen. Childhood Vitiligo. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 117-121

Corresponding Author: Osman Köse


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar