Efficacy of minimal ablative fractional Er: YAG laser in the treatment of acne scars: A retrospective study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 142-146 | DOI: 10.4274/turkderm.88965  

Efficacy of minimal ablative fractional Er: YAG laser in the treatment of acne scars: A retrospective study

Erol Koç1, Selçuk Toklu1, Serbay Gürel1, Yıldıray Yeniay2, Ercan Çalışkan1, Gürol Açıkgöz1
1Department of Dermatology, Gulhane School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Dermatology, Golcuk Military Hospital, Kocaeli, Turkey

Background: Acne scar is a complication of inflammatory acne due to the damage of skin. Various therapeutic modalities have been used for the treatment of acne scars. Among these treatments, minimal ablative fractional Er: YAG (Erbium: yttrium-aluminum-garnet) laser is a popular treatment modality for the improvement of acne scars. In this study, we restrospectively analysed efficiency and tolerability of minimal ablative fractional Er: YAG laser therapy in the treatment of acne scars.
Materials and Methods: Seventy one patients with acne scars treated with minimal ablative fractional Er: YAG laser in our clinic between November 2011 and April 2013 were retrospectively evaluated. Treatment parameters, demographic features and before and after pictures of the lesions were investigated from patients’ records in order to evaluate efficency of Er: YAG laser therapy. Patients’ photographs before and after treatment were compared. Clinical response was graded according to the percentage improvement. Side effects observed during treatment and in follow-up visits were evaluated from patients’ records.
Results: Acne scar types included in the study were icepick (n=32, 45.1%), rolling (n=24, 33.9%), shallow boxed (n=7, 9.8%) and deep boxed (n=8, 11.2%). Clinical improvement rates evaluated as 1.4% minimal, 38.1% moderate, 47.8% good and 2.7% excellent. Adverse effects were 16.8% erythema that lasted more 3 days, 4.2% postinflammatory hyperpigmentation and 7.0% acne aggravation. Clinical improvement (3.2, good-excellent) and patient satisfaction rates (2.6, good-excellent) for icepick type scars were very high. Similarly in shallow boxed scar types clinical improvement (2.8, good) and patient satisfaction rates (2.6, good-excellent) were high. However, in rolling scars and deep boxed scars clinical improvement rates were low.
Conclusion: Minimal ablative fractional Er: YAG laser therapy is an effective and safe treatment option for acne scars, especially, in icepick and shallow boxed types. In addition, superficial acne scars are more responsive to the minimal ablative fractional Er: YAG laser treatment relative to deep seated scar types.

Keywords: Fractional laser, Er: YAG, acne scar, minimal ablative


Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazerin akne skarlarının tedavisindeki etkinliği: Retropsektif çalışma

Erol Koç1, Selçuk Toklu1, Serbay Gürel1, Yıldıray Yeniay2, Ercan Çalışkan1, Gürol Açıkgöz1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gölcük Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Akne skarı, inflamatuar aknenin deride oluşturduğu hasar sonucu gelişen bir sekelidir. Akne skarları tedavisinde farklı tedavi sonuçları ile birlikte çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tedaviler arasında, minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG (Erbiyum: yttrium-aluminyum-garnet) lazer akne skarlarının iyileşmesinde popüler bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazer tedavisinin akne skarları üzerine etkinliğini ve tolerabilitesini retrospektif olarak araştırdık.
Yöntem ve Gereçler: Kliniğimizde Kasım 2011–Nisan 2013 tarihleri arasında akne skarı nedeniyle minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazer tedavisi uygulanan 71 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta dosyalarından hastaların demografik özellikleri, tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafları, tedavi parametreleri ve hastalara uygulanan anketin sonuçları incelendi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafları karşılaştırılarak sonuçları değerlendirildi. Elde edilen klinik yanıt lezyondaki düzelme oranına göre derecelendirildi. Lazer tedavisi sonrası, tedavinin hemen ardından ve daha sonraki kontrollerde kaydedilen yan etkiler hasta dosyalarından elde edilerek değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların akne skarı tipleri; icepick (n=32, %45,1), rolling (n=24, %33,9), yüzeyel boxed (n=7, %9,8) ve derin boxed (n=8, %11,2) idi. Non-ablatif fraksiyonel Er: YAG lazer ile akne skarı tedavisine klinik yanıt derecesi %1,4 hafif, %38,1 orta, %47,8 iyi ve %12,7 mükemmel olarak değerlendirildi. Gözlenen yan etkiler ise %16,8 üç günü geçen eritem, %4,2 postinflamatuar hiperpigmentasyon, %7,0 akne alevlenmesi olarak kaydedildi. İcepick tip akne skarlarında klinik iyileşme oranları (3.2, iyi-mükemmel) ve hasta memnuniyet oranları (2.6, iyi-çok iyi) oldukça yüksek olarak saptandı. Benzer şekilde yüzeyel boxed tip skarlarda klinik iyileşme oranları (2.8, iyi) ve hasta memnuniyet oranları (2.6, iyi-mükemmel) olarak saptandı. Ancak derin boxed tip ve rolling tip akne skar tiplerinde klinik iyileşme daha düşük olarak saptandı.
Sonuç: Minimal ablatif fraksiyonel Er: YAG lazer tedavisi özellikle "icepick" tip ve "yüzeyel boxed" tip olmak üzere akne skarı tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Özellikle akne klinik şiddeti hafif veya akne skarı yüzeyel ise lazer tedavisi etkili, şiddetli veya derin ise lazer tedavisi daha az etkili gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fraksiyonel lazer, Er: YAG, akne skarı, minimal ablatif


Erol Koç, Selçuk Toklu, Serbay Gürel, Yıldıray Yeniay, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz. Efficacy of minimal ablative fractional Er: YAG laser in the treatment of acne scars: A retrospective study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 142-146

Corresponding Author: Erol Koç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar