A Case of Lymphangioma Circumscriptum Treated with Pulsed Dye Laser [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 107-109 | DOI: 10.4274/turkderm.90197  

A Case of Lymphangioma Circumscriptum Treated with Pulsed Dye Laser

Turna İlknur1, Sevgi Akarsu1, Mehtap Ünlü Bıçak1, Erdener Özer2, Emel Fetil1
1Department Of Dermatology And Venereology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Lymphangioma circumscriptum (LS) is a superficial lymphatic malformation which consists of dilated lymphatic channels. Clinically, it presents as grouped translucent vesicles, which usually contain clear lymph fluid but may also contain red blood cells due to hemorrhage. It has been suggested that pulsed dye laser (PDL), which efficacy is known in vascular lesions, has also been successfully used for such lympangiomas with hemorrhagic character. In the literature, two patients who had LS and whose lesions responded well to PDL treatment have been reported. Here, we describe a 14-year-old woman with LS who had vesicles on her left shoulder some of which showed hemorrhagic character and who gave an inadequate partial response to the treatment with PDL.

Keywords: Lymphangioma circumscriptum, pulsed dye laser


Pulsed dye Lazer Tedavisi Uygulanan Bir Lenfanjioma Sirkumskriptum Olgusu

Turna İlknur1, Sevgi Akarsu1, Mehtap Ünlü Bıçak1, Erdener Özer2, Emel Fetil1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Lenfanjioma sirkumskriptum (LS) genişlemiş dermal lenfatik damarlardan oluşan yüzeyel bir vaskular malformasyondur. Klinik olarak içeriğinde genellikle berrak lenf sıvısı bulunmakla birlikte bazen hemorajiye bağlı olarak kırmızı kan hücrelerini de içeren gruplaşmış translusan veziküller izlenebilir. Vasküler lezyonlarda etkili olduğu bilinen pulsed dye lazer (PDL)’in bu tip hemorajik özellik gösteren lenfanjiomlarda da başarılı olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Literatürde PDL tedavisi uygulanan ve lezyonları büyük oranda gerileyen LS’lu iki olgu bildirilmiştir. Burada sol omzunda bazıları hemorajik karakterde kabarcıkları olan ve PDL tedavisine yetersiz kısmi yanıt veren LS’lu 14 yaşında bir kız olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjioma sirkumskriptum, pulsed dye lazer


Turna İlknur, Sevgi Akarsu, Mehtap Ünlü Bıçak, Erdener Özer, Emel Fetil. A Case of Lymphangioma Circumscriptum Treated with Pulsed Dye Laser. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(2): 107-109

Corresponding Author: Sevgi Akarsu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar